Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

Анулювання ліцензії (Всі визначення терміна — 6)

Анулювання ліцензії — позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.03.2013

Виробництво (виготовлення)

Виробництво (виготовлення) — діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.03.2013

Господарська діяльність (Всі визначення терміна — 7)

Господарська діяльність — будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб — підприємців, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.03.2013

Ліцензіат (Всі визначення терміна — 43)

Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.03.2013

Ліцензійні умови (Всі визначення терміна — 10)

Ліцензійні умови — установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.03.2013

Ліцензія (Всі визначення терміна — 49)

Ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.03.2013

Ліцензування (Всі визначення терміна — 16)

Ліцензування — видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.03.2013

Місце провадження фізичною особою — підприємцем господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Місце провадження фізичною особою — підприємцем господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, — територія, приміщення, що відповідають вимогам ліцензійних умов та належать фізичній особі — підприємцю на праві власності та/або користування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.03.2013

Орган ліцензування (Всі визначення терміна — 3)

Орган ліцензування — орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, уповноважений законом державний колегіальний орган, спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.03.2013

Плата за ліцензію

Плата за ліцензію — разовий платіж, що вноситься суб'єктом господарювання за одержання ліцензії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.03.2013

Повторне порушення (Всі визначення терміна — 3)

Повторне порушення — вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.03.2013

Розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування

Розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування — рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення органом ліцензування в установлені строки порушень законодавства у сфері ліцензування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.03.2013

Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов

Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов — рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.03.2013

Суб'єкт господарювання (Всі визначення терміна — 29)

Суб'єкт господарювання — зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа — підприємець, а також інвестор, у тому числі іноземний, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.03.2013

Торгівля

Торгівля — будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.03.2013