Про радіочастотний ресурс України
Закон України від 01.06.20001770-III

Виділення радіочастот (Всі визначення терміна — 4)

Виділення радіочастот — надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Виділення радіочастот - надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Випромінювальний пристрій (Всі визначення терміна — 3)

Випромінювальний пристрій — технічний пристрій, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових потреб, за винятком потреб радіозв'язку, який випромінює електромагнітну енергію в навколишній простір і який не є радіоелектронним засобом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Випромінювальний пристрій - технічний пристрій, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових потреб, за винятком потреб радіозв'язку, який випромінює електромагнітну енергію в навколишній простір і який не є радіоелектронним засобом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Висновок щодо електромагнітної сумісності (Всі визначення терміна — 3)

Висновок щодо електромагнітної сумісності (далі — висновок) — технічний висновок щодо можливості застосування конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2004

Висновок щодо електромагнітної сумісності  - технічний висновок щодо можливості застосування конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (Всі визначення терміна — 3)

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою - документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі — дозвіл на експлуатацію) — документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Електромагнітна сумісність (Всі визначення терміна — 6)

Електромагнітна сумісність - здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Електромагнітна сумісність — здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Конверсія радіочастотного ресурсу України (Всі визначення терміна — 3)

Конверсія радіочастотного ресурсу України - виконання комплексу заходів, яким передбачена зміна радіослужб та/або радіотехнологій чи категорії користувачів радіочастотного ресурсу України для подальшого використання певної смуги або смуг радіочастот

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Конверсія радіочастотного ресурсу України — виконання комплексу заходів, яким передбачена зміна радіослужб та/або радіотехнологій чи категорії користувачів радіочастотного ресурсу України для подальшого використання певної смуги або смуг радіочастот.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Користування радіочастотним ресурсом (Всі визначення терміна — 3)

Користування радіочастотним ресурсом - діяльність, пов'язана із застосуванням радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, що випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах радіочастотного ресурсу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Користування радіочастотним ресурсом — діяльність, пов'язана із застосуванням радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, що випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах радіочастотного ресурсу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Користувач радіочастотного ресурсу (Всі визначення терміна — 4)

Користувач радіочастотного ресурсу — юридична або фізична особа, діяльність якої безпосередньо пов'язана з користуванням радіочастотним ресурсом відповідно до законодавства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Користувач радіочастотного ресурсу - юридична або фізична особа, діяльність якої безпосередньо пов'язана з користуванням радіочастотним ресурсом відповідно до законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України (Всі визначення терміна — 3)

Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України - документ, який засвідчує право суб'єкта господарювання на користування радіочастотним ресурсом України протягом визначеного терміну в конкретних регіонах та в межах певних смуг, номіналів радіочастот з виконанням ліцензійних умов

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України — документ, який засвідчує право суб'єкта господарювання на користування радіочастотним ресурсом України протягом визначеного терміну в конкретних регіонах та в межах певних смуг, номіналів радіочастот з виконанням ліцензійних умов.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання

Міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання - унікальна кодова послідовність (комбінація) цифр або цифр та літер, яка присвоюється виробником обладнання кожній одиниці кінцевого обладнання, що використовується в телекомунікаційній мережі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України (Всі визначення терміна — 3)

Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України — нормативно-правовий акт, яким регламентується розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні і розподіл на смуги спеціального та загального користування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України - нормативно-правовий акт, яким регламентується розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні і розподіл на смуги спеціального та загального користування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

План використання радіочастотного ресурсу України (Всі визначення терміна — 3)

План використання радіочастотного ресурсу України - нормативно-правовий акт, яким визначаються напрями використання радіочастотного ресурсу України на даний час та на перспективу з визначенням певних смуг, номіналів радіочастот і дозволених в Україні радіотехнологій та термінів застосування діючих і перспективних радіотехнологій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

План використання радіочастотного ресурсу України — нормативно-правовий акт, яким визначаються напрями використання радіочастотного ресурсу України на даний час та на перспективу з визначенням певних смуг, номіналів радіочастот і дозволених в Україні радіотехнологій та термінів застосування діючих і перспективних радіотехнологій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Присвоєння смуг, номіналів радіочастот (Всі визначення терміна — 4)

Присвоєння смуг, номіналів радіочастот - реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв у реєстрі присвоєнь смуг, номіналів радіочастот з визначенням смуги, номіналу радіочастот, параметрів випромінювання та умов експлуатації конкретного радіоелектронного засобу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Присвоєння смуг, номіналів радіочастот — реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв у реєстрі присвоєнь смуг, номіналів радіочастот з визначенням смуги, номіналу радіочастот, параметрів випромінювання та умов експлуатації конкретного радіоелектронного засобу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Радіоелектронний засіб (Всі визначення терміна — 4)

Радіоелектронний засіб — технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Радіоелектронний засіб - технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Радіоелектронний засіб спеціального призначення (Всі визначення терміна — 3)

Радіоелектронний засіб спеціального призначення - радіоелектронний засіб, призначений для здійснення діяльності спеціальних користувачів відповідно до їх функціональних обов'язків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Радіоелектронний засіб спеціального призначення — радіоелектронний засіб, призначений для здійснення діяльності спеціальних користувачів відповідно до їх функціональних обов'язків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Радіозавади (Всі визначення терміна — 3)

Радіозавади — електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яке перешкоджає прийманню радіосигналів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Радіозавади - електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яке перешкоджає прийманню радіосигналів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Радіозв'язок (Всі визначення терміна — 13)

Радіозв'язок - електрозв'язок, який здійснюється з використанням радіохвиль

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Радіозв'язок — електрозв'язок, який здійснюється з використанням радіохвиль.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Радіослужби (Всі визначення терміна — 3)

Радіослужби — визначені Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку служби передавання та/або приймання радіохвиль певними радіоелектронними засобами користувачів радіочастотного ресурсу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Радіослужби - визначені Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку служби передавання та/або приймання радіохвиль певними радіоелектронними засобами користувачів радіочастотного ресурсу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Радіотехнологія (Всі визначення терміна — 3)

Радіотехнологія — сукупність способів формування, передавання, приймання (обробки) радіосигналів, які складають єдиний технологічний процес передавання та приймання радіосигналів і застосування якої передбачає використання радіочастотного ресурсу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Радіотехнологія - сукупність способів формування, передавання, приймання (обробки) радіосигналів, які складають єдиний технологічний процес передавання та приймання радіосигналів і застосування якої передбачає використання радіочастотного ресурсу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Радіочастота (Всі визначення терміна — 3)

Радіочастота - електромагнітна хвиля у просторі без штучного спрямовуючого середовища з певним номіналом частоти в межах радіочастотного спектра

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Радіочастота — електромагнітна хвиля у просторі без штучного спрямовуючого середовища з певним номіналом частоти в межах радіочастотного спектра.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Радіочастотний моніторинг (Всі визначення терміна — 5)

Радіочастотний моніторинг — збирання, оброблення, збереження та аналіз даних про параметри випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, які діють у відповідних смугах радіочастот.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Радіочастотний моніторинг - збирання, оброблення, збереження та аналіз даних про параметри випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, які діють у відповідних смугах радіочастот

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Радіочастотний ресурс (Всі визначення терміна — 5)

Радіочастотний ресурс — частина радіочастотного спектра, придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можливо використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнародного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Радіочастотний ресурс - частина радіочастотного спектра, придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можливо використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнародного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Радіочастотний спектр (Всі визначення терміна — 5)

Радіочастотний спектр — безперервний інтервал радіочастот, не вищий за 3 ТГц.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот, не вищий за 3 ТГц

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України

Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, - зведений перелік заборонених до застосування та ввезення на територію України, а також тих, що потребують спеціального порядку оформлення, типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Розподіл смуг радіочастот (Всі визначення терміна — 5)

Розподіл смуг радіочастот — регламентування відповідним записом у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України використання певної заданої смуги радіочастот однією чи декількома радіослужбами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Розподіл смуг радіочастот - регламентування відповідним записом у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України використання певної заданої смуги радіочастот однією чи декількома радіослужбами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Смуга радіочастот (Всі визначення терміна — 3)

Смуга радіочастот - частина радіочастотного спектра, визначена певним інтервалом радіочастот

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Смуга радіочастот — частина радіочастотного спектра, визначена певним інтервалом радіочастот.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013


вгору