Про споживче кредитування
Закон України; Паспорт від 15.11.20161734-VIII

Договір про споживчий кредит

Договір про споживчий кредит - вид кредитного договору, за яким кредитодавець зобов’язується надати споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач (позичальник) зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, встановлених договором

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.11.2016

Загальна вартість кредиту для споживача (Всі визначення терміна — 2)

Загальна вартість кредиту для споживача - сума загального розміру кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.11.2016

Загальний розмір кредиту

Загальний розмір кредиту - сума коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.11.2016

Загальні витрати за споживчим кредитом

Загальні витрати за споживчим кредитом - витрати споживача, включаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця та кредитного посередника (за наявності), для отримання, обслуговування і повернення кредиту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.11.2016

Кредитна лінія (Всі визначення терміна — 4)

Кредитна лінія - вид кредиту, надання якого здійснюється повністю або частинами в узгоджені сторонами строки протягом строку кредитування. При цьому може бути передбачено право споживача отримати кредит у межах встановленого кредитного ліміту у разі часткового або повного погашення кредиту протягом строку кредитування, визначеного в договорі про споживчий кредит

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.11.2016

Кредитний агент

Кредитний агент - це фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка діє від імені та в інтересах кредитодавця і виконує частину його обов’язків за договором про споживчий кредит

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.11.2016

Кредитний брокер

Кредитний брокер - це юридична особа або фізична особа - підприємець, яка від свого імені в інтересах кредитодавця здійснює за винагороду посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.11.2016

Кредитний посередник (Всі визначення терміна — 2)

Кредитний посередник - фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка не виступає кредитодавцем і надає посередницькі послуги у сфері споживчого кредитування від імені, в інтересах та за дорученням кредитодавця або від свого імені в інтересах кредитодавця

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.11.2016

Кредитодавець (Всі визначення терміна — 2)

Кредитодавець - банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право надавати споживчі кредити

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.11.2016

Реальна річна процентна ставка

Реальна річна процентна ставка - загальні витрати за споживчим кредитом, виражені у процентах річних від загального розміру виданого кредиту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.11.2016

Споживач (Всі визначення терміна — 27)

Споживач - фізична особа, яка уклала або має намір укласти договір про споживчий кредит

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.11.2016

Споживче кредитування

Споживче кредитування - правовідносини щодо надання, обслуговування та повернення споживчого кредиту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.11.2016

Споживчий кредит (Всі визначення терміна — 4)

Споживчий кредит (кредит) - грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.11.2016


вгору