Перелік термінів Кількість: 1 термін

Непрямі методи визначення сум податкових зобов'язань платників податків

Під непрямими методами визначення сум податкових зобов'язань платників податків розуміється визначення сум їх податкових зобов'язань за оцінкою витрат платника податків, приросту його активів, кількості осіб, які перебувають з ним у відносинах найму, а також оцінкою інших елементів податкових баз, які приймаються для розрахунку податкового зобов'язання щодо конкретного податку, збору (обов'язкового платежу) відповідно до закону. При цьому оцінка елементів податкових баз здійснюється за допомогою інформації, одержаної з джерел інших, ніж звітність або первинні документи.

 Про затвердження Методики визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами
Постанова Кабінету Міністрів України; Методика від 27.05.2002697


вгору