Про третейські суди
Закон України від 11.05.20041701-IV

Докази (Всі визначення терміна — 9)

Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких третейський суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення спору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2016

Компетентний орган (Всі визначення терміна — 28)

Компетентний орган - орган управління юридичної особи, який відповідно до її статуту чи положення має право приймати рішення про утворення постійно діючого третейського суду, затверджувати Положення про постійно діючий третейський суд, регламент третейського суду та списки третейських суддів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2016

Компетентний орган щодо третейських судів

Компетентний орган — орган управління юридичної особи, який відповідно до її статуту чи положення має право приймати рішення про утворення постійно діючого третейського суду, затверджувати Положення про постійно діючий третейський суд, регламент третейського суду та списки третейських суддів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Компетентний суд

Компетентний суд - місцевий загальний суд чи місцевий господарський суд за місцем розгляду справи третейським судом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2016

Компетентний суд щодо третейських суддів

Компетентний суд — місцевий загальний суд чи місцевий господарський суд за місцем розгляду справи третейським судом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Регламент постійно діючого третейського суду (Всі визначення терміна — 2)

Регламент постійно діючого третейського суду - документ, яким визначаються порядок та правила вирішення спорів у третейському суді, правила звернення до третейського суду, порядок формування складу третейського суду, інші питання, пов’язані з вирішенням спорів третейським судом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2016

Регламент постійно діючого третейського суду (далі — регламент третейського суду) — документ, яким визначаються порядок та правила вирішення спорів у третейському суді, правила звернення до третейського суду, порядок формування складу третейського суду, інші питання, пов'язані з вирішенням спорів третейським судом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Склад третейського суду (Всі визначення терміна — 2)

Склад третейського суду — персональний склад третейського суду, що розглядає конкретну справу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Склад третейського суду - персональний склад третейського суду, що розглядає конкретну справу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2016

Сторони третейського розгляду (Всі визначення терміна — 2)

Сторони третейського розгляду (далі — сторони) — позивач та відповідач. Позивачами є фізичні та юридичні особи, що пред'явили позов про захист своїх порушених чи оспорюваних прав або охоронюваних законом інтересів. Відповідачами є фізичні та юридичні особи, яким пред'явлено позовні вимоги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Сторони третейського розгляду - позивач та відповідач. Позивачами є фізичні та юридичні особи, що пред’явили позов про захист своїх порушених чи оспорюваних прав або охоронюваних законом інтересів. Відповідачами є фізичні та юридичні особи, яким пред’явлено позовні вимоги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2016

Третейська палата України (Всі визначення терміна — 2)

Третейська палата України - постійно діючий орган самоврядування третейських суддів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2016

Третейська палата України — постійно діючий орган самоврядування третейських суддів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Третейська угода (Всі визначення терміна — 2)

Третейська угода — угода сторін про передачу спору на вирішення третейським судом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Третейська угода - угода сторін про передачу спору на вирішення третейським судом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2016

Третейський розгляд (Всі визначення терміна — 2)

Третейський розгляд — процес вирішення спору і прийняття рішення третейським судом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Третейський розгляд - процес вирішення спору і прийняття рішення третейським судом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2016

Третейський суд (Всі визначення терміна — 3)

Третейський суд — недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Третейський суд - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2016

Третейський суддя (Всі визначення терміна — 2)

Третейський суддя - фізична особа, призначена чи обрана сторонами у погодженому сторонами порядку або призначена чи обрана відповідно до цього Закону для вирішення спорів у третейському суді

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2016

Третейський суддя — фізична особа, призначена чи обрана сторонами у погодженому сторонами порядку або призначена чи обрана відповідно до цього Закону для вирішення спорів у третейському суді.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013


вгору