Про запобігання корупції
Закон України від 14.10.20141700-VII

Антикорупційна експертиза

Антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.10.2014

Близькі особи (Всі визначення терміна — 4)

Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.10.2014

Виборні особи

Виборні особи - Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.10.2014

Державний орган (Всі визначення терміна — 2)

Державний орган - орган державної влади, в тому числі колегіальний державний орган, інший суб’єкт публічного права, незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2017

Корупційне правопорушення (Всі визначення терміна — 4)

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.10.2014

Корупція (Всі визначення терміна — 8)

Корупція - використання особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.10.2014

Неправомірна вигода (Всі визначення терміна — 4)

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.10.2014

Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції

Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.10.2014

Подарунок

Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.10.2014

Потенційний конфлікт інтересів

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.10.2014

Правопорушення, пов'язане з корупцією

Правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.10.2014

Приватний інтерес

Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.10.2014

Пряме підпорядкування

Пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.10.2014

Реальний конфлікт інтересів

Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.10.2014

Суб'єкти декларування (Всі визначення терміна — 2)

Суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пунктах 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2017

Суб’єкти декларування - особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.10.2014

Члени сім'ї (Всі визначення терміна — 4)

Члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.10.2014


вгору