Про перевезення небезпечних вантажів
Закон України від 06.04.20001644-III

Відправник небезпечного вантажу (Всі визначення терміна — 3)

Відправник небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка підготовлює та подає цей вантаж для перевезення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Компетентний орган з перевезення небезпечних вантажів

Компетентний орган з перевезення небезпечних вантажів — орган, що таким визнається Кабінетом Міністрів України з метою виконання міжнародних договорів України у сфері перевезень небезпечних вантажів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2010

Маршрути перевезення небезпечних вантажів

Маршрути перевезення небезпечних вантажів — залізничні шляхи, автомобільні дороги, внутрішні водні шляхи, морський та повітряний простір, де дозволено рух транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Міжнародне перевезення небезпечних вантажів

Міжнародне перевезення небезпечних вантажів — перевезення небезпечних вантажів з території України на територію іноземної держави; з території іноземної держави на територію України; транзитом через територію України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Місця зберігання небезпечних вантажів

Місця зберігання небезпечних вантажів — спеціально облаштовані місця, майданчики, складські приміщення та споруди, де зберігаються прийняті до/після перевезення небезпечні вантажі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Небезпечний вантаж (Всі визначення терміна — 12)

Небезпечний вантаж — речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Небезпечні речовини (Всі визначення терміна — 4)

Небезпечні речовини — речовини, віднесені до таких класів: клас 1 — вибухові речовини та вироби; клас 2 — гази; клас 3 — легкозаймисті рідини; клас 4.1 — легкозаймисті тверді речовини; клас 4.2 — речовини, схильні до самозаймання; клас 4.3 — речовини, що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою; клас 5.1 — речовини, що окислюють; клас 5.2 — органічні пероксиди; клас 6.1 — токсичні речовини; клас 6.2 — інфекційні речовини; клас 7 — радіоактивні матеріали; клас 8 — корозійні речовини; клас 9 — інші небезпечні речовини та вироби.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Одержувач небезпечного вантажу (Всі визначення терміна — 3)

Одержувач небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Перевезення небезпечних вантажів

Перевезення небезпечних вантажів — діяльність, пов'язана з переміщенням небезпечних вантажів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах переміщення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Перевізник небезпечного вантажу (Всі визначення терміна — 4)

Перевізник небезпечного вантажу — юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Суб'єкт перевезення небезпечних вантажів (Всі визначення терміна — 2)

Суб'єкт перевезення небезпечних вантажів — підприємство, установа, організація або фізична особа, які відправляють, перевозять або одержують небезпечні вантажі (відправники, перевізники та одержувачі).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013


вгору