Перелік термінів Кількість: 4 терміна

Місцевий референдум

Місцевий референдум

1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування.

3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території.

5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

 Про місцеве самоврядування в Україні
Закон України від 21.05.1997280/97-ВР

Місцевий референдум — форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування.

 Про місцеве самоврядування в Україні
Закон України від 21.05.1997280/97-ВР

Місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування

 Про місцеве самоврядування в Україні
Закон України від 21.05.1997280/97-ВР

Местный референдум — голосование граждан, имеющее обязательную силу по вопросам местного значения, а также затрагивающим жизненно важные интересы населения, проживающего на территории муниципального образования.вгору