Про наукові парки
Закон України від 25.06.20091563-VI

Договір про партнерство з науковим парком (Всі визначення терміна — 4)

Договір про партнерство з науковим парком — договір між науковим парком і суб'єктами господарювання щодо умов участі суб'єктів господарювання у процесі розроблення та виконання проектів наукового парку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Договір про партнерство з науковим парком - договір між науковим парком і суб'єктами господарювання щодо умов участі суб'єктів господарювання у процесі розроблення та виконання проектів наукового парку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Засновники наукового парку (Всі визначення терміна — 4)

Засновники наукового парку - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації (далі - вищий навчальний заклад) та/або наукова установа та інші юридичні особи, що уклали засновницький договір про створення наукового парку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Засновники наукового парку — вищий навчальний заклад IV рівня акредитації (далі — вищий навчальний заклад) та/або наукова установа та інші юридичні особи, що уклали засновницький договір про створення наукового парку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Науковий парк (Всі визначення терміна — 4)

Науковий парк - юридична особа, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу та/або наукової установи шляхом об'єднання внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Науковий парк — юридична особа, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу та/або наукової установи шляхом об'єднання внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Партнери наукового парку (Всі визначення терміна — 4)

Партнери наукового парку - суб'єкти господарювання, що уклали з науковим парком договір про партнерство

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Партнери наукового парку — суб'єкти господарювання, що уклали з науковим парком договір про партнерство.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Пріоритетні напрями діяльності наукового парку (Всі визначення терміна — 4)

Пріоритетні напрями діяльності наукового парку - економічно і соціально зумовлені наукові, науково-технічні та інноваційні напрями діяльності, що відповідають меті створення наукового парку, галузевому профілю та/або спеціалізації вищого навчального закладу та/або наукової установи (які є базовими елементами наукового парку), враховують потреби регіону (території), в якому створено науковий парк, та узгоджуються з напрямами діяльності, визначеними законами України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" та іншими законодавчими актами України в науковій, науково-технічній та інноваційній сферах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Пріоритетні напрями діяльності наукового парку — економічно і соціально зумовлені наукові, науково-технічні та інноваційні напрями діяльності, що відповідають меті створення наукового парку, галузевому профілю та/або спеціалізації вищого навчального закладу та/або наукової установи (які є базовими елементами наукового парку), враховують потреби регіону (території), в якому створено науковий парк, та узгоджуються з напрямами діяльності, визначеними законами України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" та іншими законодавчими актами України в науковій, науково-технічній та інноваційній сферах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2012

Проект наукового парку (Всі визначення терміна — 4)

Проект наукового парку — пакет документів, що визначає процедуру і комплекс необхідних заходів щодо розроблення, створення та реалізації інноваційного продукту чи інноваційної продукції і містить дані про матеріально-технічні, фінансові, кадрові ресурси, необхідні для виконання науковим парком та його партнерами проекту наукового парку згідно з вимогами цього Закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Проект наукового парку - пакет документів, що визначає процедуру і комплекс необхідних заходів щодо розроблення, створення та реалізації інноваційного продукту чи інноваційної продукції і містить дані про матеріально-технічні, фінансові, кадрові ресурси, необхідні для виконання науковим парком та його партнерами проекту наукового парку згідно з вимогами цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012


вгору