Асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції

Асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції — договірне об'єднання, створене оптовими ринками сільськогосподарської продукції з метою постійної координації їхньої господарської діяльності, надання взаємодопомоги та задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Інфраструктура оптового ринку сільськогосподарської продукції

Інфраструктура оптового ринку сільськогосподарської продукції — система обслуговуючих структур, споруд, будівель, систем, мереж, ліній, служб, складських приміщень, сховищ, залів, площадок, павільйонів, обладнання, транспорту, під'їзних та внутрішніх шляхів, засобів зв'язку, що включені до проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Оптова торгівля сільськогосподарською продукцією

Оптова торгівля сільськогосподарською продукцією — діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції партіями для наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, а також допоміжна діяльність, що забезпечує таку купівлю-продаж шляхом надання пов'язаних з цим послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції — юридична особа, предметом діяльності якої є надання послуг, що забезпечують здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, і якій в установленому цим Законом порядку надано статус оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Партія сільськогосподарської продукції

Партія сільськогосподарської продукції — визначена кількість сільськогосподарської продукції одного або кількох найменувань, що закуплена, відвантажена або отримана за одним товаросупровідним документом. Визначення окремих партій сільськогосподарської продукції встановлюється Правилами роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Покупці (Всі визначення терміна — 4)

Покупці — юридичні та фізичні особи, які купують партію (партії) сільськогосподарської продукції для наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, та уповноважені ними особи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Продавці (Всі визначення терміна — 2)

Продавці — юридичні та фізичні особи, які є власниками сільськогосподарської продукції і продають покупцям партію (партії) сільськогосподарської продукції, та уповноважені ними особи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ринок сільськогосподарської продукції

Ринок сільськогосподарської продукції — частина аграрного ринку, де здійснюється оптова торгівля сільськогосподарською продукцією.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією

Роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією — діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції кінцевим споживачам для їх власного використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Саморегулівна організація оптового ринку сільськогосподарської продукції

Саморегулівна організація оптового ринку сільськогосподарської продукції — асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції, що набула статусу саморегулівної організації в порядку, визначеному цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Сільськогосподарська продукція (Всі визначення терміна — 12)

Сільськогосподарська продукція — продукція, що підпадає під визначення груп 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) згідно із Законом України "Про Митний тариф України", за винятком підакцизних товарів, крім товарів первинного виноробства — виноматеріалів (коди УКТЗЕД 2204 29 — 2204 30).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Територія оптового ринку сільськогосподарської продукції

Територія оптового ринку сільськогосподарської продукції — спеціально відведене та облаштоване місце для надання послуг оптовим ринком сільськогосподарської продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Товаросупровідний документ

Товаросупровідний документ — документ, що містить дані про партію сільськогосподарської продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013


вгору