Про експертну грошову оцінку земельних ділянок
Постанова Кабінету Міністрів України; Методика від 11.10.20021531

Вартість

Вартість — суспільно визнаний еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у грошовій формі. Під час оцінки визначається певний вид вартості об'єкта оцінки як ймовірна сума грошей, яка може бути отримана за об'єкт оцінки (за яку може бути здійснений обмін об'єкта оцінки) на дату оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Дата оцінки (Всі визначення терміна — 3)

Дата оцінки — дата, станом на яку проведено процедуру оцінки та визначено вартість об'єкта оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Експертна грошова оцінка

Експертна грошова оцінка — процес визначення вартості об'єкта оцінки на дату оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Земельні поліпшення (Всі визначення терміна — 2)

Земельні поліпшення — зміна якісних характеристик земельної ділянки унаслідок розташування в її межах будинків, будівель, споруд, об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, багаторічних насаджень, лісової та іншої рослинності, а також унаслідок господарської діяльності або проведення робіт (зміна рельєфу, поліпшення грунтів тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Медіанне значення скоригованих цін продажу

Медіанне значення скоригованих цін продажу — середнє значення цін продажу для ранжованого ряду варіантів (без урахування найбільшого та найменшого значень) цін продажу об'єктів, обраних для порівняння.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Модальне значення скоригованих цін продажу

Модальне значення скоригованих цін продажу — найбільш поширене значення цін продажу об'єктів, обраних для порівняння.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Найбільш ефективне використання земельної ділянки

Найбільш ефективне використання земельної ділянки — фізично можливе та економічно доцільне використання земельної ділянки та (або) земельних поліпшень згідно із законодавством, у результаті якого вартість, що визначається, буде максимальною порівняно з вартістю, яка може бути визначена на підставі аналізу інших можливих варіантів її використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Обмежений ринок (Всі визначення терміна — 2)

Обмежений ринок — ринок, на якому конкуренція серед продавців та покупців відсутня зовсім або обмежена.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Оборот рубки (Всі визначення терміна — 3)

Оборот рубки — час, протягом якого відновлюються запаси вирубленої деревини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Пояс лісових такс

Пояс лісових такс — класифікаційна одиниця диференціації лісових такс залежно від географічних, економічних умов та лісозабезпеченості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Реверсія

Реверсія — очікувана вартість земельної ділянки в період, що настає за прогнозним.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Рентний дохід

Рентний дохід — дохід, що його можна отримати з землі як фактора сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва залежно від її якості та місця розташування земельної ділянки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Розряд лісових такс (Всі визначення терміна — 3)

Розряд лісових такс — класифікаційна одиниця диференціації лісових такс залежно від відстані вивезення деревини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Ставка капіталізації (Всі визначення терміна — 5)

Ставка капіталізації — коефіцієнт, за допомогою якого рентний або чистий операційний дохід перераховується в поточну вартість об'єкта оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Таксаційний виділ (Всі визначення терміна — 3)

Таксаційний виділ — класифікаційна одиниця поділу вкритих лісовою рослинністю та призначених для вирощування лісу земель за лісівничо-таксаційними параметрами лісонасаджень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Тип лісорослинних умов (Всі визначення терміна — 3)

Тип лісорослинних умов — основна класифікаційна одиниця лісової типології однорідних за ґрунтово-гідрологічними умовами земель, укритих лісовою рослинністю або призначених для вирощування лісу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Ціна (Всі визначення терміна — 2)

Ціна — сума грошей, за якою пропонується або фактично здійснюється перехід прав на об'єкт оцінки від продавця до покупця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011

Чистий операційний дохід (Всі визначення терміна — 3)

Чистий операційний дохід — різниця між доходом від орендних платежів за землю та (або) її поліпшення, який визначається попитом на ринку, та щорічними витратами на утримання і експлуатацію земельної ділянки та її поліпшення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2011


вгору