Бенефіціар (Всі визначення терміна — 20)

Бенефіціар — центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, до компетенції яких належить реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.07.2012

Бенефіціар - центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, до компетенції яких належить формування та/або реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми), Секретаріат Кабінету Міністрів України, Адміністрація Президента України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.11.2017

Бенефіціар - центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, до компетенції яких належить реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми), Секретаріат Кабінету Міністрів України, Адміністрація Президента України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.09.2017

Виконавець (Всі визначення терміна — 12)

Виконавець - будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми), у тому числі на платній основі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.09.2018

Виконавець проекту (програми)

Виконавець — будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.07.2012

Відповідальна особа (Всі визначення терміна — 19)

Відповідальна особа — фізична особа, яка призначена реципієнтом (бенефіціаром) для організації робіт, пов'язаних з реалізацією проекту (програми), та яка безпосередньо готує звіти для подання Мінекономрозвитку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.07.2012

Грантова угода

Грантова угода - угода між донором або виконавцем та реципієнтом про передачу фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті в рамках проекту (програми)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.09.2013

Донор міжнародної технічної допомоги

Донор — іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.07.2012

Інститути громадянського суспільства

Інститути громадянського суспільства - громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання, недержавні засоби масової інформації, легалізовані відповідно до законодавства України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.09.2017

Координатор проекту (програми)

Координатор проекту (програми) - заступник керівника бенефіціара, який уповноважений керівником забезпечувати нагляд за реалізацією проекту (програми), підготовку результатів поточного та/або заключного моніторингу та подання їх Мінекономрозвитку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.07.2012

Міжнародна технічна допомога (Всі визначення терміна — 4)

Міжнародна технічна допомога - ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.07.2012

Міжнародна технічна допомога - фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.09.2013

Моніторинг проектів (програм) міжнародної технічної допомоги

Моніторинг проектів (програм) — система спостереження за станом реалізації проекту (програми).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.07.2012

Представництво донорської установи

Представництво донорської установи - це представництво іноземної організації незалежно від його назви (бюро, агентство, офіс тощо), метою діяльності якого є здійснення представництва інтересів донорської установи, координація міжнародної технічної допомоги, що надається Україні такою установою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.11.2017

Програма міжнародної технічної допомоги (Всі визначення терміна — 2)

Програма — проекти, об'єднані для досягнення спільної мети.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.07.2012

Проект (Всі визначення терміна — 22)

Проект - документ, яким визначаються спільні дії учасників проекту (донорів, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), а також ресурси, необхідні для досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги, у тому числі співфінансування з інших джерел, протягом установлених строків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.09.2018

Проект — документ, яким визначаються спільні дії учасників проекту (донорів, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), а також ресурси, необхідні для досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги протягом установлених строків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.07.2012

Реципієнт міжнародної технічної допомоги

Реципієнт — резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.07.2012

Стратегічна програма

Стратегічна програма — документ, яким на підставі результатів аналізу проблем соціально-економічного розвитку України визначаються пріоритетні напрями техніко-економічного співробітництва між донором та Україною. Цей документ розробляється в порядку та на термін, узгоджений між донором і Мінекономрозвитку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.07.2012

Щорічна програма міжнародної технічної допомоги

Щорічна програма — проекти (програми) та/або проектні пропозиції, що формуються з донором на кожний наступний фінансовий рік відповідно до погодженої з ним процедури.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.07.2012


вгору