Про співробітництво територіальних громад
Закон України від 17.06.20141508-VII

Договір про співробітництво

Договір про співробітництво - договір про умови співробітництва територіальних громад, що визначає форму співробітництва, зобов’язання та відповідальність сторін - суб’єктів співробітництва, джерела та обсяги його фінансування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.06.2014

Співробітництво територіальних громад

Співробітництво територіальних громад - відносини між двома або більше територіальними громадами, що здійснюються на договірних засадах у визначених цим Законом формах з метою забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості надання послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання органами місцевого самоврядування визначених законом повноважень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.06.2014

Спільний проект

Спільний проект - комплекс спільних заходів, що здійснюються органами місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел і спрямовані на соціально-економічний, культурний розвиток територій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.06.2014


вгору