Цивільний процесуальний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 18.07.1963

Докази в цивільній справі

Доказами в цивільній справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2005

Письмові докази (Всі визначення терміна — 9)

Письмовими доказами є: всякого роду документи, акти, листування службового або особистого характеру, що містять в собі відомості про обставини, які мають значення для справи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2005

Речові докази (Всі визначення терміна — 11)

Речовими доказами є предмети, що своїми властивостями свідчать про обставини, які мають значення для справи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2005


вгору