Про мисливське господарство та полювання
Закон України від 22.02.20001478-III

Біотехнічні заходи (Всі визначення терміна — 2)

Біотехнічні заходи — комплекс різноманітних господарських робіт, спрямованих на поліпшення умов існування, розмноження та збільшення чисельності мисливських тварин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Державний мисливський фонд

Державний мисливський фонд — мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі, а також утримуються в напіввільних умовах або у неволі в межах угідь державних мисливських господарств.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Дозвіл на добування

Дозвіл на добування — документ (ліцензія, відстрільна картка, дозвіл на селекційний, діагностичний та науковий відстріл), який дає право на добування (в тому числі відлов) дикої тварини (тварин), а також право на використання (транспортування, перенесення, зберігання) продукції полювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Єгерська служба

Єгерська служба

З метою охорони мисливських угідь користувачі угідь створюють єгерську службу з розрахунку не менш як один єгер на п'ять тисяч гектарів лісових або десять тисяч гектарів польових чи водно-болотних мисливських угідь.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Збір за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення

Збір за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення

За використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення з користувачів мисливських угідь справляється збір.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Користувачі мисливських угідь (Всі визначення терміна — 2)

Користувачі мисливських угідь — спеціалізовані мисливські господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких створені спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського господарства з наданням в їх користування мисливських угідь.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Мисливство (Всі визначення терміна — 5)

Мисливство — вид спеціального використання тваринного світу шляхом добування мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Мисливське господарство як галузь

Мисливське господарство як галузь — сфера суспільного виробництва, основними завданнями якого є охорона, регулювання чисельності диких тварин, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання, розвиток мисливського собаківництва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Мисливське собаківництво (Всі визначення терміна — 2)

Мисливське собаківництво — діяльність, пов'язана з розведенням, вирощуванням, утриманням, обліком, підготовкою до полювання та використанням для потреб мисливців собак мисливських порід.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Мисливські тварини (Всі визначення терміна — 3)

Мисливські тварини — дикі звірі та птахи, що можуть бути об'єктами полювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Мисливські трофеї (Всі визначення терміна — 2)

Мисливські трофеї — відповідним чином оброблені частини мисливських тварин (шкури, роги, черепи, ікла тощо), добуті шляхом полювання, які використовуються у наукових, естетичних, культурних та освітніх цілях.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Мисливські угіддя (Всі визначення терміна — 2)

Мисливські угіддя — ділянки суші та водного простору, на яких перебувають мисливські тварини і які можуть бути використані для ведення мисливського господарства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Мисливські угіддя державного мисливського резерву

Мисливські угіддя державного мисливського резерву (або запасу) — мисливські угіддя, які не закріплені за певними користувачами або звільнилися за рахунок позбавлення права користування, охорона яких та регулювання чисельності тварин на яких здійснюються безпосередньо територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Незаконно добута продукція полювання

Незаконно добута продукція полювання — дика тварина чи її частина, добута (відловлена) чи набута будь-яким іншим шляхом з порушенням вимог цього Закону чи інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього, що регулюють відносини у сфері користування природними ресурсами України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Норма відстрілу (Всі визначення терміна — 2)

Норма відстрілу — встановлена кількість мисливських тварин, дозволена для добування одним мисливцем за визначений строк полювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Полювання (Всі визначення терміна — 3)

Полювання — дії людини, спрямовані на вистежування, переслідування з метою добування і саме добування (відстріл, відлов) мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Продукція полювання

Продукція полювання — добуті шляхом полювання або придбані (набуті) будь-яким іншим шляхом туші мисливських тварин, їх частини (м'ясо, субпродукти, шкури, роги, черепи, ікла тощо), а також відловлені живі мисливські тварини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Регулювання чисельності диких тварин

Регулювання чисельності диких тварин — вилучення (відстріл та відлов) диких тварин, що перебувають у стані природної волі, за умови, що їх чисельність на конкретній території загрожує життю та здоров'ю людей, свійських тварин, завдає значних збитків сільському, лісовому чи мисливському господарству, порушує природний баланс видів, загрожує існуванню інших видів диких тварин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Сезон полювання

Сезон полювання — період року (конкретна дата початку та закінчення), протягом якого дозволяється полювання на певний вид мисливських тварин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Темний період доби

Темний період доби — період доби, що починається за годину після заходу сонця і закінчується за годину до сходу сонця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Упорядкування мисливських угідь

Упорядкування мисливських угідь — науково обгрунтована оцінка та інвентаризація типів мисливських угідь, видового, кількісного та якісного складу мисливських тварин певного господарства або окремого регіону, розроблення (з урахуванням природних та економічних умов) режиму ведення мисливського господарства з визначенням заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану угідь.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Утримання мисливських тварин у напіввільних умовах

Утримання мисливських тварин у напіввільних умовах — утримання набутих в установленому порядку мисливських тварин у штучно створених умовах, в яких вони живляться переважно природними кормами, але не мають можливості вільно переміщуватися за межі штучно ізольованої ділянки мисливського угіддя.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Утримання мисливських тварин у неволі

Утримання мисливських тварин у неволі — утримання мисливських тварин у відповідних спорудах, де вони не мають можливості живитися природними кормами та самостійно виходити за межі таких споруд.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012


вгору