Перелік термінів Кількість: 38 термінiв

Лот

Лот - установлена продавцем мінімальна кількість акцій АТ, яка може бути придбана покупцем у процесі біржових торгів

 Про затвердження Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств
Фонд державного майна, Держкомісціннихпаперів, Антимонопольний комітет; Наказ, Положення від 16.11.19982141/297/9

Лот — одиниця майна, що виставляється для продажу на аукціоні, або партія аукціонного майна, що пропонується для продажу як одне ціле.

 Про затвердження Порядку продажу на аукціонах майна, що перейшло у власність держави
МЗЕЗторг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 31.12.1998873/172/2453

Лот: весь або частина пакета акцій ВАТ, що пропонується Фондом до продажу. Розмір та кількість лотів за кожним ВАТ визначається Фондом.


Лот — одиниця майна, що виставляється для продажу на аукціоні, або партія аукціонного майна, що пропонується для продажу як одне ціле. Кожному лоту надається свій номер, який вказується в інформаційній картці (додаток 1) і оголошується ліцитатором під час проведення аукціону.

 Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 15.07.199942/5

Лот — одиниця майна, що виставляється для продажу на прилюдних торгах. Кожному лоту надається свій номер, який вказується в інформаційній картці і оголошується ліцитатором під час проведення прилюдних торгів.

 Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна
Наказ Міністерства юстиції України; Положення, Картка, Протокол, Форма типового документа від 27.10.199968/5

Лот — мінімальна за кількістю та вартістю партія нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля стандартної якості, що пропонується для продажу на аукціоні.


Лот — об'єкт, що виставляється для продажу на аукціоні.

 Про затвердження Порядку проведення аукціону за методом зниження ціни лота
Фонд державного майна; Наказ, Порядок від 15.08.20001695

Лот — пакет акцій одного підприємства (частина пакета акцій у випадку його дроблення і продажу частинами), що виставляється на продаж на Аукціоні.


Лот — одиниця активів платника податків, що виставляється для продажу на публічних торгах. Кожному лоту надається свій номер, який зазначається в інформаційній картці і оголошується ліцитатором під час проведення публічних торгів.


Лот — антикварна річ, що пропонується для продажу на аукціоні, або декілька антикварних речей, що пропонуються для продажу на аукціоні як одне ціле.

 Про затвердження Правил торгівлі антикварними речами
Мінекономіки, європ.інтеграції, Мінкультури України; Наказ, Правила від 29.12.2001322/795

Лот — тварина, група тварин та птиця, що пропонуються для продажу на аукціоні.

 Про затвердження Положення про організацію та проведення аукціонів живої худоби та птиці
Мінагрополітики України, НААН; Наказ, Положення від 05.06.2002153/44

Лот — одиниця товару, що виставляється для продажу на митному аукціоні, або партія аукціонних товарів, що пропонується для продажу як одне ціле. Кожному лоту надається свій номер, який зазначається в інформаційній картці і оголошується ліцитатором під час проведення аукціону.


Лот — одиниця цінностей, що виставляється для продажу на аукціоні, або партія аукціонних цінностей, що пропонуються для продажу як одне ціле.


Лот — партія необробленої деревини в розрізі сортиментів згідно з чинними державними стандартами, що пропонується для продажу на аукціоні.

 Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини
Держкомлісгосп України; Наказ, Положення від 30.11.2006264

Лот — установлена фондовою біржею мінімальна кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, яка може бути продана чи куплена під час торговельної сесії.

 Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Положення від 19.12.20061542

Лот — партія необробленої деревини в розрізі сортиментів, згідно з чинними державними стандартами, що пропонується для продажу на аукціоні.

 Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини
Держкомлісгосп України; Наказ, Положення від 19.02.200742

Лот — прилад для виміру глибини моря, річки, озера з плавзасобу.


Лот — майно, що підлягає продажу на аукціоні. До складу лота може належати майно з однаковим найменуванням.

 Деякі питання реалізації рухомого військового майна
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Перелік від 11.02.2010118

Лот — партія (партії) сільськогосподарської продукції, що виставляється (виставляються) для продажу на торгах. Кожному лоту надається свій номер, який вказується в інформаційній картці і оголошується ліцитатором під час проведення торгів.


Лот - установлена фондовою біржею мінімальна кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, яка може бути продана чи куплена під час торговельної сесії;

 Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж
НКЦПФР; Рішення, Положення, Порядок від 22.11.20121688

Лот - мінімальна кількість цінних паперів, що виставляється для продажу на аукціоні


Лот - індивідуально визначена одиниця майна, що виставляється для продажу на електронних торгах/аукціоні


Лот означає кількість одиниці одного товару, що ідентифікуються за однорідністю їхнього складу та походження і формують партію вантажу

 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Україна, Європейський Союз, Євратом, Бельґія, Болгарія, Чеська Республіка, Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембурґ, Угорщина, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Швеція, Великобританія; Угода, Список, Міжнародний документ від 27.06.2014

Лот - мінімальна за кількістю та вартістю партія нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, що пропонується для продажу на аукціоні;


Лот - одиниця арештованого майна, що виставляється для продажу на електронних торгах;

 Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 22.12.20152710/5

Лот - одиниця активів банку (кількох банків), що виставляється для продажу на аукціоні;

 Про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Паспорт, Реєстр від 24.03.2016388

Лот - одиниця активів банку (кількох банків), що виставляється для продажу на аукціоні

 Про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Паспорт, Реєстр від 24.03.2016388

Лот - одиниця арештованого майна, що виставляється для продажу на електронних торгах або торгах за фіксованою ціною

 Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 29.09.20162831/5

Лот - одиниця арештованого майна, що виставляється для продажу на електронних торгах або торгах за фіксованою ціною

 Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 29.09.20162831/5

Лот - одиниця арештованого майна, що виставляється для продажу на електронних торгах або торгах за фіксованою ціною;

 Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 29.09.20162831/5

Лот - одиниця цінностей, що виставляються для продажу на електронних торгах


Лот - одиниця активів банку (кількох банків), що виставляється для продажу на аукціоні


Лот - об’єкти державної власності, які за класифікацією об’єктів приватизації відносяться до об’єктів малої приватизації, що пропонуються до продажу на електронному аукціоні. Рішення про проведення продажу об’єктів на електронному аукціоні  приймається замовником шляхом видання наказу


Лот - право (оренда, емфітевзис) на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності (далі - земельна ділянка), що виставляється на електронних земельних торгах


Лот - право (оренда, емфітевзис) на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності, що виставляється на електронних земельних торгах


Лот - визначений керуючим комітетом пілотного проекту (далі - керуючий комітет) обсяг часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, який розподіляється для передачі на електронний аукціон. Розмір лота розраховується в кілограмах озоноруйнівного потенціалу, по можливості кратний 0,748 (що відповідає озоноруйнівному потенціалу найбільш поширеного холодоагенту R22, що транспортується в стандартизованій тарі ємністю 13,6 кілограма)


Лот - об’єкт приватизації, який виставляється на електронний аукціон


Лот - дозвіл, що є предметом проведення аукціонувгору