Про фінансову реструктуризацію
Закон України від 14.06.20161414-VIII

Арбітр

Арбітр - фізична особа, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, та призначена арбітражним комітетом для вирішення спорів, що виникають під час проведення процедури фінансової реструктуризації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Арбітражна угода (Всі визначення терміна — 3)

Арбітражна угода - угода сторін про передачу спорів, що виникають під час проведення процедури фінансової реструктуризації, до арбітражу згідно з арбітражним регламентом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Арбітражний регламент

Арбітражний регламент - документ, яким визначаються порядок та правила вирішення спорів, що виникають під час проведення процедури фінансової реструктуризації, процедура проведення арбітражу, порядок формування списку арбітрів, кваліфікаційні вимоги до арбітрів, положення про арбітражні збори та витрати, інші питання, пов’язані з вирішенням спорів під час проведення процедури фінансової реструктуризації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Банк за участю держави

Банк за участю держави - банк, частка державної власності у статутному капіталі якого становить менше 100 відсотків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Боржник (Всі визначення терміна — 16)

Боржник - юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, який має заборгованість хоча б перед однією фінансовою установою, що не є пов’язаною з боржником особою, та ініціює проведення процедури фінансової реструктуризації відповідно до цього Закону, у тому числі комунальні та державні підприємства, крім фінансових установ та казенних підприємств

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Грошове зобов'язання (Всі визначення терміна — 2)

Грошове зобов’язання - зобов’язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов’язань належать також зобов’язання щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), крім страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, зобов’язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов’язань за договорами поставки, зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та мають бути виражені у грошових одиницях

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Державне підприємство (Всі визначення терміна — 2)

Державне підприємство - підприємство, що діє на основі державної власності, або підприємство, у статутному капіталі якого частка державної власності становить 50 і більше відсотків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Державний банк (Всі визначення терміна — 5)

Державний банк - банк, 100 відсотків статутного капіталу якого належать державі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Договір про відстрочку

Договір про відстрочку - договір між боржником, залученими кредиторами та поручителями (за наявності) про період та умови утримання кредиторів від здійснення дій щодо стягнення боргів з боржника та/або поручителів та звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) у судовому або позасудовому порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Забезпечений кредитор

Забезпечений кредитор - кредитор, вимоги якого забезпечені заставою (у тому числі іпотекою)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Залучений кредитор

Залучений кредитор - визначений боржником кредитор, вимоги якого можуть бути реструктуризовані відповідно до процедур, передбачених цим Законом, та який підписав згоду на реструктуризацію, а також орган стягнення (у разі визначення його боржником залученим кредитором у заяві про реструктуризацію), який бере участь у процедурі фінансової реструктуризації у порядку, визначеному цим Законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Згода на реструктуризацію

Згода на реструктуризацію - письмовий договір між боржником та залученим кредитором, який є підставою для початку проведення процедури фінансової реструктуризації та містить арбітражну угоду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Інвестор (Всі визначення терміна — 15)

Інвестор - фізична особа та/або юридична особа, яка бажає взяти участь у процедурі фінансової реструктуризації боржника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Комунальне підприємство

Комунальне підприємство - підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади, або підприємство, у статутному капіталі якого частка комунальної власності територіальної громади становить 50 і більше відсотків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Кредитор (Всі визначення терміна — 16)

Кредитор - фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа, органи стягнення, які мають документально підтверджені вимоги до боржника щодо його грошових зобов’язань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Критичний фінансовий стан

Критичний фінансовий стан - ситуація, коли боржником визнана неспроможність своєчасно виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Мораторій (Всі визначення терміна — 2)

Мораторій - зупинення виконання боржником вимог залучених кредиторів і пов’язаних осіб боржника та зупинення здійснення заходів з виконання цих вимог, у тому числі зупинення перебігу строку пред’явлення вимоги до поручителів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Незалежний експерт (Всі визначення терміна — 3)

Незалежний експерт - фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа, яка не є пов’язаною з боржником та/або з кредитором, відповідає вимогам, встановленим спостережною радою, обрана зборами кредиторів та проводить огляд фінансово-господарської діяльності боржника і готує звіт про проведення огляду фінансово-господарської діяльності боржника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Органи стягнення (Всі визначення терміна — 2)

Органи стягнення - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, та їх територіальні органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу у межах повноважень, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів, орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

План реструктуризації

План реструктуризації - договір, відповідно до якого проводиться реструктуризація грошового зобов’язання та/або господарської діяльності боржника у процедурі фінансової реструктуризації, укладений у порядку, визначеному цим Законом, між боржником, залученими кредиторами та інвесторами (за наявності), а також іншими особами, на яких покладені обов’язки відповідно до плану реструктуризації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Пов'язана особа (Всі визначення терміна — 5)

Пов’язана особа - особа, яка має спільного з боржником кінцевого (кінцевих) бенефіціарного (бенефіціарних) власника (власників), контролера (контролерів); особа, в якій боржник володіє істотною участю; особа, яка володіє істотною участю у боржникові; особа, яка поряд з боржником має спільного (спільних) власника (власників) істотної участі; або особа, яка належить фізичній особі або контролюється фізичною особою, яка перебуває у родинних стосунках (є чоловіком (дружиною), прямим родичем (батьком, матір’ю, дитиною, рідним братом, сестрою, дідом, бабою, онуком, онукою), прямим родичем чоловіка (дружини), дружиною (чоловіком) прямих родичів) з кінцевим бенефіціарним власником (контролером) боржника або з власником (власниками) істотної участі у боржникові; особа, яка є поручителем (майновим поручителем) за зобов’язаннями такого боржника. Державні банки, банки за участю держави, інші державні підприємства або органи державної влади для цілей цього Закону не вважаються пов’язаними особами стосовно боржників, які є державними підприємствами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Повідомлення про спір

Повідомлення про спір - документ, на підставі якого починається проведення процедури розгляду спору в арбітражі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Процедура фінансової реструктуризації (Всі визначення терміна — 2)

Процедура фінансової реструктуризації - комплекс заходів з реструктуризації грошового зобов’язання та/або господарської діяльності боржника, що здійснюється на умовах та в порядку, встановлених цим Законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Рамковий договір фінансової реструктуризації

Рамковий договір фінансової реструктуризації  - договір між фінансовими установами про координацію їхніх дій у процедурі фінансової реструктуризації боржника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Спір

Спір - протиріччя або суперечка між залученими кредиторами чи між залученими кредиторами та боржником щодо пріоритетності та розміру вимог кредиторів; суперечки між залученими кредиторами щодо затвердження та/або внесення змін до затвердженого плану реструктуризації необхідною кількістю голосів, будь-які інші суперечки, що виникають з рамкового договору та протягом процедури фінансової реструктуризації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Фінансова установа (Всі визначення терміна — 8)

Фінансова установа - установа, яка є фінансовою відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", міжнародна фінансова організація, іноземна юридична особа, яка є іноземною фінансовою установою відповідно до законодавства держави її реєстрації та надала кредит, позику в іноземній валюті резиденту України на підставі договору, зареєстрованого Національним банком України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016


вгору