Про судоустрій і статус суддів
Закон України від 02.06.20161402-VIII

Апеляційні суди (Всі визначення терміна — 3)

Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, - як суди першої інстанції, з розгляду цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є апеляційні суди, які утворюються в апеляційних округах.

Апеляційними судами з розгляду господарських справ, апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є відповідно апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються у відповідних апеляційних округах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду є постійно діючим колегіальним органом Верховного Суду, до складу якого входить двадцять один суддя Верховного Суду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Верховний Суд

Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (Всі визначення терміна — 2)

Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Вищі спеціалізовані суди (Всі визначення терміна — 3)

У системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої інстанції з розгляду окремих категорій справ.

Вищими спеціалізованими судами є:

Вищий суд з питань інтелектуальної власності;

Вищий антикорупційний суд

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Державна судова адміністрація України (Всі визначення терміна — 2)

Державна судова адміністрація України є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

З'їзд суддів України

Найвищим органом суддівського самоврядування є з’їзд суддів України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Збори суддів (Всі визначення терміна — 3)

Збори суддів - зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Місцевий суд

Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Місцеві адміністративі суди

Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, визначені процесуальним законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Місцеві господарські суди (Всі визначення терміна — 3)

Місцевими господарськими судами є окружні господарські суди

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Місцеві загальні суди (Всі визначення терміна — 3)

Місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Національна школа суддів України (Всі визначення терміна — 2)

Національна школа суддів України є державною установою із спеціальним статусом у системі правосуддя, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснює науково-дослідну діяльність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Пленум Верховного Суду

Пленум Верховного Суду є колегіальним органом, до складу якого входять усі судді Верховного Суду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Присяжний (Всі визначення терміна — 2)

Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Рада суддів України

У період між з’їздами суддів України вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Символи судової влади

Символами судової влади є державні символи України - Державний Герб України і Державний Прапор України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Система судоустрою

Систему судоустрою складають:

місцеві суди;

апеляційні суди;

Верховний Суд

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Суддівське самоврядування (Всі визначення терміна — 5)

Для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування - самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Суддя (Всі визначення терміна — 6)

Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016

Судова влада

Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними законом.

Судову владу реалізовують судді та, у визначених законом випадках, присяжні шляхом здійснення правосуддя у рамках відповідних судових процедур

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.06.2016


вгору