Перелік термінів Кількість: 26 термінiв

Користувач

Користувач — юридична або фізична особа, яка використовує дані статистичних спостережень.

 Про державну статистику
Закон України від 17.09.19922614-XII

Користувач — юридична або фізична особа, яка одержує інформацію з Реєстру.

 Про розмір плати за послуги Депозитарію примірників дисків для лазерних систем зчитування
Держкомпідприємництво; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 07.07.200375

Користувач — платіжна організація або член ВНПС, які використовують програмно-технічні засоби системи для виконання переказу коштів.


Користувач — фізична особа, яка має право використовувати електронні гроші для придбання товарів або послуг, а також для переказів іншим фізичним особам.

 Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні
Постанова Національного банку України; Положення, Повідомлення, Зразок, Форма типового документа, Інформація від 25.06.2008178

Користувач — особа, яка користується повітряним транспортом або має намір користуватися ним.

 Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Правила від 23.04.2010216

Користувач — фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для потреб, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, або для забезпечення виконання обов'язків найманим працівником, чи юридична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію.


Користувач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для потреб, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, або для забезпечення виконання обов'язків найманим працівником, чи юридична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію


Користувач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує продукцію для провадження підприємницької діяльності або виконання обов'язків найманого працівника, чи юридична особа, яка придбаває, замовляє, використовує продукцію


Користувач - особа, яка користується послугою фіксування часу з метою засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу (запитувач позначки часу)

 Вимоги до протоколу фіксування часу
Наказ Міністерства юстиції України; Адміністрація Держспецзв’язку; Вимоги від 20.08.20121236/5/453

Користувач - особа, що користується послугою інтерактивного визначення статусу сертифіката і взаємодіє зі службою інтерактивного визначення статусу сертифіката (далі - OCSP-сервер)

 Вимоги до протоколу визначення статусу сертифіката
Наказ Міністерства юстиції України; Адміністрація Держспецзв’язку; Вимоги, Опис від 20.08.20121236/5/453

Користувач - суб’єкт звернення (фізична, юридична особа), посадові особи суб’єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг.

 Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Інформація від 03.01.201313

Користувач - суб’єкт господарювання, що використовує систему (компонент) за призначенням.


Користувач - учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, замовник, централізована закупівельна організація, державні (зокрема казенні) та комунальні підприємства, їх дочірні підприємства, об’єднання підприємств, а також господарські товариства, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких становить 50 і більше відсотків, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, Казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересовані особи


Користувач - учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, замовник, державні (зокрема казенні) та комунальні підприємства, їх дочірні підприємства, об’єднання підприємств, а також господарські товариства, в яких державна або комунальна частка у статутному капіталі становить 50 і більше відсотків, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, і Казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересовані особи


Користувач - посадова особа, яка використовує послуги і сервіси ЄЦВТМ;

 Про затвердження Положення про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС
МВС України; Наказ, Положення, Форма типового документа, Умови від 04.07.2016596

Користувач - суб’єкт господарювання, що провадить відповідний вид господарської діяльності, який підлягає державному нагляду (контролю) відповідно до закону, громадське об’єднання в особі його уповноваженого представника


Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована оператором на електронному майданчику в ЕТС


Користувач - фізична або юридична особа, яка зареєструвалася у системі електронних земельних торгів


Користувач - фізична або юридична особа, яка зареєструвалася через веб-сайт виконавця у системі електронних земельних торгів


Користувач - будь-яка юридична особа, фізична особа, фізична особа - підприємець, яка вчиняє дії, що відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" вимагають отримання згоди від суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, або яка іншим чином повинна виплатити винагороду чи відрахування правовласникам


Користувач - особа, яка відповідно до законодавства має право отримувати інформацію з Реєстру про засуджених, осіб, узятих під варту, та суб’єктів пробації


«користувач» означає будь-яку фізичну або юридичну особу, яка здійснює певні дії з дозволу правоволодільців, за умови виплати правоволодільцям винагороди або компенсації, а також не діє як споживач


Користувач - зареєстрована (авторизована) юридична чи фізична особа, яка пройшла процедуру реєстрації в Бібліотеці

 Про затвердження Положення про Українську цифрову бібліотеку
Мінкультури України; Наказ, Положення від 08.08.2018684

Користувач - особа, яка на підставі договору або іншого документа отримує у надавача кваліфіковану електронну довірчу послугу


Користувач - посадова особа органу ліцензування або дозвільного органу, до посадових обов’язків якої належить забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування, дозвільної системи та яка отримала ідентифікатор доступу


Користувач означає юридичну або фізичну особу, яка використовує або вимагає прилюдності електронної комунікаційної послугивгору