Перелік термінів Кількість: 3 терміна

Кооператив

Кооператив є організацією громадян СРСР, які добровільно об'єднались на основі членства для спільного провадження господарської та іншої діяльності на базі належного йому на праві власності, орендованого або наданого в безплатне користування майна, самостійності, самоврядування і самофінансування, а також матеріальної заінтересованості членів кооперативу і найбільш повного поєднання їх інтересів з інтересами колективу і суспільства.

 Про кооперацію в СРСР
Органи влади СРСР; Закон від 26.05.19888998-11

Кооператив — юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

 Про кооперацію
Закон України від 10.07.20031087-IV

Кооператив — добровольное объединение граждан на основе членства с целью удовлетворения своих материальных и иных потребностей путем организации на демократических началах совместной деятельности, предусмотренной уставом, и объединения его членами имущественных (паевых) взносов. Учредительными документами кооператива может быть предусмотрено участие в кооперативе на основе членства также и юридических лиц.

 Модельний закон про кооперативи та їх об'єднання (союзи)
СНД; Модель, Міжнародний документ, Закон від 06.12.1997


вгору