Державна експертиза культурних цінностей

Державна експертиза культурних цінностей (далі — експертиза) — всебічний аналіз і вивчення культурної цінності об'єктів, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави, за результатами яких складається експертний висновок.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Експерт культурних цінностей

Експерт — працівник державного сховища культурних цінностей, музею, бібліотеки, реставраційної або науково-дослідної організації, архівної установи, інший фахівець, який має високу кваліфікацію, спеціальні знання і безпосередньо проводить мистецтвознавчу експертизу та несе персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Заявник експертизи культурних цінностей

Заявник — фізична або юридична особа, яка подала уповноваженому органу заяву на проведення експертизи об'єкта.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Культурні цінності (Всі визначення терміна — 11)

Культурні цінності — визначені у статті 1 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Мистецтвознавець (Всі визначення терміна — 2)

Мистецтвознавець — посадова особа, призначена Міністерством культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласної (міської) держадміністрації за погодженням з Мінкультури для проведення попередньої експертизи та оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей або для здійснення контролю за вивезенням, тимчасовим вивезенням культурних цінностей та їх поверненням в Україну в пункті пропуску через митний кордон України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Об'єкти експертизи культурних цінностей

Об'єкти експертизи (далі — об'єкти) — культурні цінності, заявлені до вивезення, тимчасового вивезення та повернуті в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучені митними або правоохоронними органами, конфісковані за рішенням суду та обернені відповідно до закону в дохід держави.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Суб'єкти експертизи культурних цінностей

Суб'єкти експертизи — заявники, організатори експертизи, а також експерти та мистецтвознавці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013


вгору