Перелік термінів Кількість: 4 терміна

Контролюючі органи

Контролюючі органи — державні органи, що здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю та повнотою нарахування та погашення платежів до бюджетів та державних цільових фондів.


Контролюючі органи — державні органи, які в межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю та повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) та погашенням податкових зобов'язань чи податкового боргу.


Контролюючими органами є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову, державну митну політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган (далі - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику), його територіальні органи

 Податковий кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.20102755-VI

Контролюючі органи - державні органи, уповноважені на здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю.вгору