Про стандартизацію
Закон України від 05.06.20141315-VII

Європейський стандарт

Європейський стандарт - регіональний стандарт, прийнятий європейською організацією стандартизації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Заінтересована сторона (Всі визначення терміна — 3)

Заінтересована сторона - будь-яка фізична або юридична особа, яка має безпосередній або опосередкований інтерес щодо діяльності у сфері стандартизації та/або застосування її результатів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Каталог (Всі визначення терміна — 3)

Каталог - документ, що містить систематизований звід або перелік будь-яких об’єктів та дає змогу віднайти кожний об’єкт за певним позначенням. Каталог може містити характеристики, показники та інші дані щодо об’єктів, внесених до нього

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Кодекс усталеної практики

Кодекс усталеної практики - нормативний документ, що містить рекомендації щодо практик чи процедур проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування або експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Коментарі (Всі визначення терміна — 3)

Коментарі - зауваження і пропозиції до проектів національних стандартів та кодексів усталеної практики

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Консенсус (Всі визначення терміна — 2)

Консенсус - загальна згода, що характеризується відсутністю серйозних заперечень з суттєвих питань у більшості заінтересованих сторін та досягається в результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін і зближення розбіжних поглядів. Консенсус не обов’язково є одностайним

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Міждержавний стандарт

Міждержавний стандарт - регіональний стандарт, передбачений Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року та прийнятий Міждержавною радою із стандартизації, метрології і сертифікації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Міжнародна організація стандартизації

Міжнародна організація стандартизації - організація, що займається стандартизацією, членство в якій відкрите для відповідних національних органів усіх держав

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Міжнародна стандартизація (Всі визначення терміна — 2)

Міжнародна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів усіх держав

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Міжнародний стандарт (Всі визначення терміна — 2)

Міжнародний стандарт - стандарт, прийнятий міжнародною організацією із стандартизації і доступний для широкого кола користувачів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Національна стандартизація (Всі визначення терміна — 2)

Національна стандартизація - стандартизація, що здійснюється на рівні однієї держави

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Національний орган стандартизації

Національний орган стандартизації - орган стандартизації, визнаний на національному рівні, що має право бути національним членом відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Національний стандарт

Національний стандарт - стандарт, прийнятий національним органом стандартизації та доступний для широкого кола користувачів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Нормативний документ (Всі визначення терміна — 8)

Нормативний документ - документ, що встановлює правила, настанови чи характеристики щодо діяльності або її результатів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Перевірка (Всі визначення терміна — 15)

Перевірка - розгляд нормативного документа з метою встановлення необхідності його подальшого застосування, перегляду чи скасування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Перегляд

Перегляд - внесення всіх необхідних змін до змісту та оформлення нормативного документа, результатом якого є прийняття нового нормативного документа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Регіональна організація стандартизації

Регіональна організація стандартизації - організація, що займається стандартизацією, членство в якій відкрите для відповідних національних органів держав лише одного географічного, політичного або економічного простору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Регіональна стандартизація (Всі визначення терміна — 2)

Регіональна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів держав лише одного географічного, політичного або економічного простору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Регіональний стандарт

Регіональний стандарт - стандарт, прийнятий регіональною організацією стандартизації і доступний для широкого кола користувачів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Стандарт (Всі визначення терміна — 12)

Стандарт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Стандартизація (Всі визначення терміна — 4)

Стандартизація - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015

Суб'єкти стандартизації

Суб’єктами стандартизації є:

1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації;

2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації;

3) національний орган стандартизації;

4) технічні комітети стандартизації;

5) підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.2016

Технічні умови (Всі визначення терміна — 14)

Технічні умови - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.02.2015


вгору