Перелік термінів Кількість: 8 термінiв

Компетентність

Компетентність — необхідні обсяг і рівень знань та досвіду у певному виді діяльності.


Компетентність — необхідні обсяг і рівень знань та досвіду у певному виді діяльності.


Компетентність — необхідні обсяг і рівень знань та досвіду у певному виді діяльності.


Компетентність — набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.

 Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти
Постанова Кабінету Міністрів України; Стандарт, План, Вимоги від 20.04.2011462

Компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти

 Про вищу освіту
Закон України від 01.07.20141556-VII

Компетентність - це результат навчання на певному рівні вищої освіти військового фахівця, інтегральний показник якості його підготовки, що характеризується ступенем здатності (готовності) до застосування сформованих знань, умінь, навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, постійного самовдосконалення при виконанні ним службових функцій у звичайних та екстремальних умовах на посаді за призначенням.


Компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність

 Про освіту
Закон України від 05.09.20172145-VIII

Компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність

 Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів
Мінсоцполітики України; Наказ, Методика, Перелік, Форма типового документа, Зразок, Стандарт від 22.01.201874


вгору