Про аварійно-рятувальні служби
Закон України від 14.12.19991281-XIV

Аварійно-рятувальна служба (Всі визначення терміна — 3)

Аварійно-рятувальна служба — сукупність організаційно об'єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для вирішення завдань щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Аварійно-рятувальне формування (Всі визначення терміна — 3)

Аварійно-рятувальне формування — структурний підрозділ аварійно-рятувальної служби, призначений для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Аварійно-рятувальні засоби (Всі визначення терміна — 4)

Аварійно-рятувальні засоби — технічні засоби спеціального призначення, науково-технічна продукція та інші об'єкти права інтелектуальної власності (засоби зв'язку, техніка, обладнання, спорядження, матеріали, відео-, кіно-, фотоматеріали з технології проведення аварійно-рятувальних робіт, програмні продукти і бази даних та інші засоби), які використовуються під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Аварійно-рятувальні роботи (Всі визначення терміна — 9)

Аварійно-рятувальні роботи — роботи, спрямовані на пошук, рятування і захист людей (у тому числі подання їм невідкладної медичної допомоги), а також матеріальних і культурних цінностей та захист довкілля під час виникнення надзвичайних ситуацій, що потребують залучення працівників, які мають спеціальну підготовку, засоби індивідуального захисту та оснащення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Аварійно-рятувальні служби громадських організацій

Аварійно-рятувальні служби громадських організацій — аварійно-рятувальні служби, створені об'єднаннями та спілками об'єднань громадян.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Аварія (Всі визначення терміна — 30)

Аварія — небезпечна подія техногенного характеру, яка спричинила загибель людей чи створює на об'єкті або території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Водний об'єкт (Всі визначення терміна — 9)

Водний об'єкт — сформований природою або створений штучно об'єкт ландшафту, де зосереджуються води (озеро, річка, море, водосховище, канал тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Допоміжний підрозділ аварійно-рятувальної служби (Всі визначення терміна — 2)

Допоміжний підрозділ аварійно-рятувальної служби — структурний підрозділ аварійно-рятувальної служби, призначений для забезпечення діяльності з виконання покладених на неї завдань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Зона надзвичайної ситуації (Всі визначення терміна — 7)

Зона надзвичайної ситуації — територія, де склалася надзвичайна ситуація.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Катастрофа (Всі визначення терміна — 12)

Катастрофа — велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Надзвичайна ситуація (Всі визначення терміна — 29)

Надзвичайна ситуація — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті (далі — об'єкти і території), спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Професійна аварійно-рятувальна служба (Всі визначення терміна — 2)

Професійна аварійно-рятувальна служба — аварійно-рятувальна служба, особовий склад якої працює на постійній, а рятувальники цього складу — також на професійній основі, яка передбачає спеціальну фізичну та психологічну підготовку особового складу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Рятувальник (Всі визначення терміна — 4)

Рятувальник — особа, яка має відповідну спеціальну підготовку, атестована на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт і безпосередньо бере у них участь, має спеціальну фізичну та психологічну підготовку та відповідає за її підтримання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Спеціалізована аварійно-рятувальна служба (Всі визначення терміна — 2)

Спеціалізована аварійно-рятувальна служба — професійна аварійно-рятувальна служба, що має підготовлений і споряджений особовий склад для ліквідації окремих класів і підкласів надзвичайних ситуацій (гасіння газових фонтанів, подання медичної допомоги потерпілим, водолазні роботи тощо) та відповідні аварійно-рятувальні засоби.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.05.2011

Спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба

Спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба — професійна аварійно-рятувальна служба, заснована на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни, особистої відповідальності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013


вгору