Асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання (Всі визначення терміна — 2)

Асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання (далі — асоціації) — добровільні неприбуткові об'єднання, створені органами місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання (далі - асоціації) - добровільні неприбуткові об'єднання, створені органами місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2016

Всеукраїнська асоціація

Всеукраїнськими є асоціації, що об'єднують більше половини органів місцевого самоврядування відповідних територіальних рівнів. Всеукраїнські асоціації зобов'язані щорічно до 31 грудня подавати інформацію щодо кількості своїх членів до Міністерства юстиції України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Всеукраїнські асоціації

Всеукраїнськими є асоціації, що об'єднують більше половини органів місцевого самоврядування відповідних територіальних рівнів. Всеукраїнські асоціації зобов'язані щорічно до 31 грудня подавати інформацію щодо кількості своїх членів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2016

Органи управління асоціації

Органами управління асоціації є загальні збори (конференція, з'їзд) уповноважених представників органів місцевого самоврядування - членів асоціації, виконавчий орган та інші органи, передбачені статутом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2016


вгору