Про систему оподаткування
Закон України від 25.06.19911251-XII

Державні цільові фонди

Державні цільові фонди — це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Місцеві податки і збори (Всі визначення терміна — 4)

Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі)

1. До місцевих податків належать:

1) податок з реклами;

2) комунальний податок;

3) податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Об'єкти оподаткування

Об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про оподаткування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Платники податків і зборів (обов'язкових платежів)

Платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Податки і збори (обов'язкові платежі)

Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Система оподаткування

Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011


вгору