Введення в обіг (Всі визначення терміна — 16)

Введення в обіг - надання продукції на ринку України в перший раз

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Визначені вимоги

Визначені вимоги - заявлені потреби чи очікування, які зафіксовані в технічних регламентах, стандартах, технічних специфікаціях або в інший спосіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Випробувальна лабораторія (Всі визначення терміна — 4)

Випробувальна лабораторія - орган з оцінки відповідності, який проводить випробування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Випробування (Всі визначення терміна — 8)

Випробування - визначення однієї чи кількох характеристик об’єкта оцінки відповідності згідно з процедурою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Виробник (Всі визначення терміна — 39)

Виробник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка виготовляє продукцію або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю продукцію під своїм найменуванням або торговельною маркою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Виробництво елементів обладнання об'єкта електроенергетики (Всі визначення терміна — 9)

Введення в експлуатацію - використання продукції за її призначенням споживачем (користувачем) в Україні в перший раз

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Гармонізований європейський стандарт (Всі визначення терміна — 8)

Гармонізований європейський стандарт - стандарт, який прийнятий однією з європейських організацій стандартизації на основі запиту, зробленого Європейською Комісією, та номер і назву якого опубліковано в "Офіційному віснику Європейського Союзу"

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Декларування відповідності (Всі визначення терміна — 3)

Декларування відповідності - підтвердження відповідності першою стороною (особою, що надає об’єкт оцінки відповідності)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Документ про відповідність (Всі визначення терміна — 3)

Документ про відповідність - декларація, протокол, звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат або будь-який інший документ, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Заінтересована сторона (Всі визначення терміна — 3)

Заінтересована сторона - будь-яка фізична чи юридична особа або громадське об’єднання без статусу юридичної особи, що має безпосередній або опосередкований інтерес стосовно діяльності з розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності та/або використання результатів оцінки відповідності вимогам технічних регламентів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Знак відповідності технічним регламентам (Всі визначення терміна — 11)

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукція відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Імпортер (Всі визначення терміна — 23)

Імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої країни

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Інспектування (Всі визначення терміна — 11)

Інспектування - перевірка продукції, процесу, послуги чи установки або їх проектування та визначення їх відповідності конкретним вимогам або, на основі професійного судження, загальним вимогам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Коментарі (Всі визначення терміна — 3)

Коментарі - зауваження та пропозиції до технічних регламентів і процедур оцінки відповідності та їх проектів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Модуль оцінки відповідності

Модуль оцінки відповідності - уніфікована процедура оцінки відповідності чи її частина, визначена згідно з відповідним актом законодавства Європейського Союзу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Надання на ринку (Всі визначення терміна — 15)

Надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Об'єкт оцінки відповідності

Об’єкт оцінки відповідності - конкретний матеріал, продукція, установка, процес, послуга, система, особа чи орган, до яких застосовується оцінка відповідності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Орган з інспектування (Всі визначення терміна — 2)

орган з інспектування - орган з оцінки відповідності, який здійснює інспектування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Орган з оцінки відповідності (Всі визначення терміна — 13)

орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Орган із сертифікації (Всі визначення терміна — 2)

орган із сертифікації - орган з оцінки відповідності, який є третьою стороною та управляє схемами сертифікації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Орган, що призначає (Всі визначення терміна — 2)

орган, що призначає, - центральний орган виконавчої влади, уповноважений призначати органи з оцінки відповідності, обмежувати сферу їх призначення, тимчасово припиняти чи поновлювати дію рішень про призначення або анулювати ці рішення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Оцінка відповідності (Всі визначення терміна — 17)

оцінка відповідності - процес доведення того, що визначені вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Підтвердження відповідності (Всі визначення терміна — 7)

Підтвердження відповідності - видача документа про відповідність, яка ґрунтується на прийнятому після критичного огляду рішенні про те, що виконання визначених вимог було доведене

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Презумпція відповідності

Презумпція відповідності - припущення, яке визнається достовірним, поки не буде доведено інше, про те, що продукція, пов’язаний з нею процес або метод виробництва чи інший об’єкт відповідає вимогам відповідного технічного регламенту, що визначені в ньому, а орган з оцінки відповідності відповідає спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Призначення (Всі визначення терміна — 4)

Призначення - надання органом, що призначає, органу з оцінки відповідності права виконувати як третій стороні певні завдання з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Продукція (Всі визначення терміна — 13)

Продукція - речовина, препарат або товар, виготовлений у ході виробничого процесу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Процедура оцінки відповідності (Всі визначення терміна — 3)

Процедура оцінки відповідності - будь-яка процедура, яка безпосередньо чи опосередковано використовується для визначення того, що визначені вимоги виконуються

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Ризик (Всі визначення терміна — 38)

Ризик - можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків негативного впливу протягом певного періоду часу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Розповсюдження (Всі визначення терміна — 2)

Розповсюдження - надання продукції на ринку України після введення її в обіг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Розповсюджувач (Всі визначення терміна — 18)

Розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає продукцію на ринку України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Сертифікація (Всі визначення терміна — 22)

Сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною (особою, яка є незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об’єкті як споживач чи користувач), яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Система оцінки відповідності

Система оцінки відповідності - правила, процедури та управління для проведення оцінки відповідності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Суб'єкти господарювання (Всі визначення терміна — 11)

Суб’єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Сфера призначення (Всі визначення терміна — 2)

Сфера призначення - перелік процедур оцінки відповідності та видів продукції, стосовно яких згідно з відповідним технічним регламентом призначено орган з оцінки відповідності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Технічна специфікація (Всі визначення терміна — 15)

Технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна задовольняти продукція, процес або послуга

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Технічне регулювання (Всі визначення терміна — 2)

Технічне регулювання - правове регулювання відносин у сфері визначення та виконання обов’язкових вимог до характеристик продукції або пов’язаних з ними процесів та методів виробництва, а також перевірки їх додержання шляхом оцінки відповідності та/або державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції чи інших видів державного нагляду (контролю)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Технічний регламент (Всі визначення терміна — 8)

Технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов’язковим

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015

Уповноважений представник (Всі визначення терміна — 19)

Уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2015


вгору