Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік, Форма типового документа, Акт від 17.12.20121221

Виробник мастил (олив)

Виробник мастил (олив) - суб’єкт господарювання, що самостійно здійснює виробництво мастил (олив) для вільного використання, внаслідок використання яких на території України утворюються відпрацьовані мастила (оливи);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2016

Відпрацьовані мастила (оливи)

Відпрацьовані мастила (оливи) - гідравлічні, моторні, трансмісійні та інші мастила (оливи), гальмівні та інші рідини для ізоляції і теплопередачі, які стали непридатними для такого використання, для якого вони спочатку призначалися, включені як небезпечні відходи до розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217), і поводження з якими здійснюється за умови наявності у суб’єкта господарювання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2016

Вільне використання мастил (олив)

Вільне використання мастил (олив) - етапи руху мастил (олив) від виробника (імпортера) мастил (олив) до споживача мастил (олив), які проходять мастила (оливи) після випуску їх в обіг;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2016

Імпортер мастил (олив)

Імпортер мастил (олив) - суб’єкт господарювання, що ввозить мастила (оливи) для вільного використання на митній території України;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2016

Переробники відпрацьованих мастил (олив)

Переробники відпрацьованих мастил (олив) - суб’єкти господарювання, їх філії, інші відокремлені підрозділи, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами та власну матеріально-технічну базу для проведення робіт з оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2016

Пункт приймання відпрацьованих мастил (олив)

Пункт приймання відпрацьованих мастил (олив) (далі - приймальний пункт) - стаціонарний або пересувний пункт із збирання відпрацьованих мастил (олив), створений суб’єктом господарювання, що здійснює приймання (закупівлю) відпрацьованих мастил (олив) від фізичних та юридичних осіб і діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2016

Пункти зміни мастил (олив)

Пункти зміни мастил (олив) - пункти або мережа пунктів, у тому числі ті, що діють у складі станцій технічного обслуговування або автозаправних станцій, де суб’єкти господарської діяльності надають послуги із заміни мастил (олив) у транспортних засобах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2016

Самостійне забезпечення збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)

Самостійне забезпечення збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) - здійснення виробником, імпортером мастил (олив) або суб’єктом господарювання (споживачем мастил (олив) операцій у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) з використанням власної матеріально-технічної бази за наявності ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2016

Споживачі мастил (олив)

Споживачі мастил (олив) - суб’єкти господарювання, внаслідок діяльності яких утворюються відпрацьовані мастила (оливи), які надають послуги з промислової заміни мастил (олив) або які здійснюють заміну мастил (олив) у транспортних засобах;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2016


вгору