Перелік термінів Кількість: 9 термінiв

Кваліфікація

Кваліфікація — рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.


Кваліфікація — рівень загальної і спеціальної підготовки працівника, що підтверджується встановленими законодавством документами (атестат, диплом, свідоцтво та інші).

 Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності
МОЗ України; Наказ, Інструкція від 07.04.2004183

Квалификация — отражаемые в документе об образовании вид и степень профессиональной подготовленности выпускника к выполнению профессиональной деятельности или продолжению образования.

 Модельний закон про вищу та післявузівську професійну освіту
СНД; Модель, Міжнародний документ, Закон від 07.12.2002

Кваліфікація — наявність підготовки, професійних знань,навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії відповідно до функціональних обов'язків.


Кваліфікація — рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.

 Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності
МОЗ України; Наказ, Інструкція від 05.09.2011561

Кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту

 Про вищу освіту
Закон України від 01.07.20141556-VII

Кваліфікація - визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання)

 Про освіту
Закон України від 05.09.20172145-VIII

Кваліфікація - дії, які засвідчують, що конкретне обладнання працює правильно і дійсно дає очікувані результати. Поняття “валідація” ширше й іноді включає в себе поняття “кваліфікація”

 Правила належної виробничої практики ветеринарних препаратів
Мінагрополітики України; Наказ, Правила від 10.11.2017606

Кваліфікація - визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання)

 Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів
Мінсоцполітики України; Наказ, Методика, Перелік, Форма типового документа, Зразок, Стандарт від 22.01.201874


вгору