Перелік термінів Кількість: 2 терміна

Категорії насіння

Категорії насіння: оригінальне — насіння, одержане науковими установами

в первинних ланках насінництва шляхом послідовного добору

родовідних рослин і оцінки їх нащадків з метою відтворення і

збереження сорту; елітне — розмножене насіння відібраних у розсадниках

первинних ланок кращих нащадків родовідних рослин, яке

найбільш повно передає спадкові ознаки та властивості сорту і

за сортовими та посівними якостями відповідає вимогам

державного стандарту на еліту; репродуктивне — насіння першої та наступних репродукцій. До насіння зазначених категорій прирівнюється відповідний

садивний матеріал картоплі, винограду, плодових,

горіхоплідних, ягідних, декоративних, лікарських, лісових

культур з урахуванням особливостей їх розмноження.

 Про насіння
Закон України від 15.12.19933690-XII

Категорії насіння

оригінальне насіння — насіння первинних ланок насінництва, яке реалізують для подальшого його розмноження і отримання елітного насіння;

елітне насіння — насіння, отримане від послідовного розмноження оригінального насіння в елітно-насінницьких й інших господарствах, занесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу;

репродукційне насіння — насіння першої та наступних репродукцій.

До насіння зазначених категорій прирівнюється відповідний садивний матеріал картоплі, винограду, плодових, горіхоплідних, ягідних, декоративних, лікарських, лісових культур з урахуванням особливостей їх розмноження.

 Про насіння і садивний матеріал
Закон України від 26.12.2002411-IV


вгору