Про податок на прибуток підприємств і організацій
Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.199212-92

Валовий прибуток

Валовий прибуток — прибуток, який включає в себе прибуток від діяльності підприємства, позареалізаційних операцій, а також інші доходи, не пов'язані з діяльністю підприємства (дивіденди, проценти, авторські права й ліцензії, інші кошти), одержані ним незалежно від способу, виду одержання доходу і методу відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2006

Дивіденди (Всі визначення терміна — 11)

Дивіденди — доход від акцій або інших прав, що не є борговими вимогами і дають право на участь у прибутках, а також доход від інших корпоративних прав, що підлягає такому ж податковому регулюванню, як доход від акцій, зокрема доход від участі в діяльності інших підприємств, створених в Україні, включаючи прибуток, що утворюється в результаті розподілу прибутку підприємства з іноземними інвестиціями, який переказується за кордон іноземному учаснику.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2006

Доходи з авторських прав і ліцензій (роялті)

Доходи з авторських прав і ліцензій (роялті) — платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород за використання або за надання права використання авторських прав на будь-які твори літератури, мистецтва, науки, включаючи кінофільми, записи для радіомовлення і телебачення та відеокасети, будь-якого патенту, товарного знака, креслень або моделі, схеми, комп'ютерної програми, секретної формули або процесу, чи за використання або надання права використання промислового, комерційного або наукового обладнання, чи за інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду ("ноу-хау").

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2006

Іноземна юридична особа

Іноземна юридична особа — підприємство, що створено за законодавством іншим, ніж законодавство України, і знаходиться за межами України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2006

Об'єкт оподаткування прибутку підприємств і організацій

Об'єктом оподаткування є валовий прибуток підприємства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2006

Платниками податку на прибуток підприємств і організацій

Платниками податку на прибуток є:

а) будь-які господарюючі суб'єкти (включаючи їхні об'єднання), банки, інші кредитні установи, фінансово-розрахункові центри, їхні філіали, відділення та інші відособлені підрозділи, міжнародні неурядові організації та міжнародні об'єднання, що мають доходи в календарному році від діяльності в Україні;

б) будь-яка інша неприбуткова організація, якщо вона має доходи від здійснення комерційної діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2006

Податковий кредит (Всі визначення терміна — 9)

Податковий кредит — термінова відстрочка податку, який належить до сплати підприємством у бюджет в календарному році.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2006

Посередницькі операції та угоди

Посередницькі операції та угоди — діяльність підприємств, які виступають у ролі комісіонера у договорі комісії, або повіреного у договорі доручення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2006

Постійне представництво іноземної юридичної особи в Україні (Всі визначення терміна — 2)

Постійне представництво іноземної юридичної особи в Україні — бюро, контора, агентство, будь-яка інша форма діяльності, пов'язана з розробкою природних ресурсів, виконанням передбачених контрактами робіт по будівництву, установці, монтажу, складанню, налагодженню, обслуговуванню устаткування та інших аналогічних робіт, через яку повністю або частково здійснюється комерційна діяльність цієї особи, а також організації та громадяни, які представляють в Україні іноземну юридичну особу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2006

Проценти (Всі визначення терміна — 10)

Проценти — доход від боргових вимог будь-якого виду, зокрема від державних цінних паперів і облігацій, випущених в Україні, та боргових зобов'язань, включаючи премії та виграші, що належать до таких цінних паперів, облігацій і боргових зобов'язань, а також будь-який доход підприємств, який виникає від надання коштів в позичку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2006


вгору