Перелік термінів Кількість: 1 термін

Інформація з обмеженим доступом (Всі визначення терміна — 11)

"Інформація з обмеженим доступом" означає будь-які дані незалежно від їхньої форми представлення, виду та умов відтворення, що потребують охорони від несанкціонованого доступу та доступ до яких обмежено будь-якою з Договірних сторін відповідно до свого національного законодавства.вгору