Перелік термінів Кількість: 11 термінiв

Інформація з обмеженим доступом

До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості:

1) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;

2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей;

3) про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;

4) про факти порушення прав і свобод людини і громадянина;

5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

6) інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 Про інформацію
Закон України від 02.10.19922657-XII

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація

 Про інформацію
Закон України від 02.10.19922657-XII

"Інформація з обмеженим доступом" — будь-яка інформація у сфері оборони незалежно від її фізичної форми або характеристики, яка в інтересах національної безпеки держави будь-якої Сторони була визначена як така, що вимагає захисту від несанкціонованого розкриття та позначена грифом обмеження доступу.


"Інформація з обмеженим доступом" — інформація у будь-якій формі та будь-які документи, матеріали, вироби, речовини або фізичні поля, на/в яких представлена інформація, яка в інтересах національної безпеки держав Сторін та відповідно до їх національного законодавства підлягає охороні від несанкціонованого доступу, включаючи інформацію, яку спільно створено юридичними особами держав Сторін в рамках співробітництва та доступ до якої обмежено на основі вимог національного законодавства держав Сторін та відповідно до критеріїв цієї Угоди.


"Інформація з обмеженим доступом" означає будь-які дані незалежно від їхньої форми представлення, виду та умов відтворення, що потребують охорони від несанкціонованого доступу та доступ до яких обмежено будь-якою з Договірних сторін відповідно до свого національного законодавства.


"Інформація з обмеженим доступом" — будь-яка інформація, незалежно від її фізичної форми, носія та способу запису, якій згідно з національним законодавством надано відповідний ступінь обмеження доступу та яка охороняється відповідним чином.


Інформація з обмеженим доступом - конфіденційна, таємна та службова інформація;


"Інформація з обмеженим доступом" - офіційна інформація та матеріали, які вимагають захисту в інтересах національної безпеки.

 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про безоплатну передачу майна
Угода Кабінету Міністрів України; Туреччина; Міжнародний документ, Перелік від 03.03.2016, 08.03.2016

Для цілей цих Домовленостей термін "Інформація з обмеженим доступом" означає всю інформацію та матеріали, підготовлені, створені самостійно чи спільно, або обмін якими здійснюється між Сторонами (у тому числі документи, устаткування, речовини та інші об'єкти в будь-якій формі або будь-яке відтворення чи переклад такої інформації або матеріалів), що підлягають обмеженню в доступі, незалежно від форми їхнього вираження: усно, візуально, письмово або в будь-який інший спосіб


Інформація з обмеженим доступом - інформація, право доступу до якої обмежено відповідно до законодавства держав Сторін


"інформація з обмеженим доступом" - інформація незалежно від її форми, природи та засобів передачі, визначена відповідно до національного законодавства як така, що потребує охорони від несанкціонованого розкриття, та доступ до якої обмежено згідно з відповідним ступенем обмеження доступувгору