Перелік термінів Кількість: 1 термін

Інсайдерська інформація (Всі визначення терміна — 2)

Інсайдерська інформація

Інсайдерська інформація — неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери та похідні (деривативи), що перебувають в обігу на фондовій біржі, або правочини щодо них, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на вартість цінних паперів та похідних (деривативів), та яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог, встановлених цим Законом.

 Про цінні папери та фондовий ринок
Закон України від 23.02.20063480-IV


вгору