Кримінально-виконавчий кодекс України
Кодекс України; Кодекс, Закон від 11.07.20031129-IV

Виправлення засудженого (Всі визначення терміна — 2)

Виправлення засудженого — процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Виправлення засудженого - процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.10.2014

Дисциплінарний проступок особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі

Дисциплінарним проступком особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, є протиправне, винне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на встановлений порядок у сфері виконання покарань, вчинене цією особою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2017

Злісне порушення встановленого порядку відбування пока

Злісним порушенням установленого порядку відбування покарання є вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів; виготовлення, зберігання, придбання, розповсюдження інших заборонених предметів, участь у настільних азартних та інших іграх з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди; вчинення дрібного хуліганства; систематичне ухилення від лікування захворювань, що становлять небезпеку для здоров’я інших осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2017

Органи виконання покарань (Всі визначення терміна — 2)

Органами виконання покарань є: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, його територіальні органи управління, кримінально-виконавча інспекція

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.10.2014

Органами виконання покарань є: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, його територіальні органи управління, уповноважені органи з питань пробації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.10.2016

Попередження (Всі визначення терміна — 3)

Попередження - це письмове застереження про притягнення до дисциплінарної відповідальності певного виду у разі повторного порушення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2017

Режим у виправних і виховних колоніях

Режим у виправних і виховних колоніях - це встановлений законом та іншими нормативно-правовими актами порядок виконання і відбування покарання, який забезпечує ізоляцію засуджених; постійний нагляд за ними; виконання покладених на них обов'язків; реалізацію їхніх прав і законних інтересів; безпеку засуджених і персоналу; роздільне тримання різних категорій засуджених; різні умови тримання засуджених залежно від виду колонії; зміну умов тримання засуджених

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.10.2014

Ресоціалізація (Всі визначення терміна — 2)

Ресоціалізація — свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Ресоціалізація - свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.10.2014

Соціально-виховна робота (Всі визначення терміна — 3)

Соціально-виховна робота — цілеспрямована діяльність персоналу органів і установ виконання покарань та інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення і ресоціалізації засуджених.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Соціально-виховна робота - цілеспрямована діяльність персоналу органів і установ виконання покарань та інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення і ресоціалізації засуджених

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.10.2014

Установи виконання покарань

Установами виконання покарань є: арештні доми, кримінально-виконавчі установи, спеціальні виховні установи (далі - виховні колонії), слідчі ізолятори у випадках, передбачених цим Кодексом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.10.2014


вгору