Виробник відходів (Всі визначення терміна — 4)

Виробник відходів — будь-яка особа, діяльність якої призводить до утворення відходів, або, якщо ця особа невідома, то особа, яка володіє цими відходами та/або здійснює над ними контроль.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.08.2013

Відходи (Всі визначення терміна — 16)

Відходи — будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.08.2013

Екологічно обґрунтоване поводження

Екологічно обгрунтоване поводження — вжиття всіх практично можливих заходів для забезпечення захисту довкілля та здоров'я людини від можливого негативного впливу під час поводження з відходами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.08.2013

Експорт відходів

Експорт відходів — будь-яке вивезення відходів за межі національної території з інших причин, ніж транзит.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.08.2013

Імпорт відходів

Імпорт відходів — будь-яке ввезення відходів на національну територію з інших причин, ніж транзит.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.08.2013

Небезпечні відходи (Всі визначення терміна — 8)

Небезпечні відходи — відходи, включені до розділу А Жовтого переліку відходів, що затверджується Кабінетом Міністрів України, і мають одну чи більше небезпечних властивостей, наведених у переліку небезпечних властивостей, що затверджується Мінекоресурсів, та до Зеленого переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, у разі, коли вони містять матеріали, наведені у додатку 2 до цього Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у зазначеному вище переліку небезпечних властивостей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2002

Поводження з відходами (Всі визначення терміна — 4)

Поводження з відходами — збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація і видалення відходів, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями утилізації/видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.08.2013

Реімпорт відходів

Реімпорт відходів — ввезення на національну територію раніше експортованих за її межі відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.08.2013

Санкціоновані об'єкти для утилізації/видалення

Санкціоновані об'єкти для утилізації/видалення — об'єкти для утилізації або видалення відходів, на експлуатацію яких з цією метою отримано письмовий дозвіл або ліцензію спеціально уповноважених органів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.08.2013

Транзит відходів

Транзит відходів — безперервне перевезення відходів від одного кордону національної території до іншого без зберігання, за винятком зберігання, обумовленого технологічним процесом перевезення відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.08.2013

Транскордонне перевезення

Транскордонне перевезення — будь-яке переміщення відходів з району, який перебуває під національною юрисдикцією однієї держави, у район чи через район, який перебуває під національною юрисдикцією іншої держави, або у район чи через район, який не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави, за умови, що таке перевезення стосується, принаймні, двох держав.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.08.2013


вгору