Зелений список (Всі визначення терміна — 2)

Зелений список - перелік пацієнтів, які у встановленому МОЗ порядку подали відповідному надавачу медичних послуг декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - декларації), станом на 1 число відповідного місяця згідно з даними електронної системи охорони здоров’я

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2018

Ліміт (Всі визначення терміна — 5)

Ліміт - оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги, встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2018

Червоний список (Всі визначення терміна — 2)

Червоний список - неперсоніфікована умовна кількість пацієнтів комунального закладу охорони здоров’я, розрахована відповідно до пункту 11 цього Порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2018


вгору