Про гастрольні заходи в Україні
Закон України від 10.07.20031115-IV

Благодійні гастрольні заходи

Благодійні гастрольні заходи — добровільні безкорисливі видовищні заходи закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, окремих виконавців, що не передбачають одержання доходу їх організаторами та гастролерами, за винятком доходів, за рахунок яких покриваються витрати, пов'язані виключно з організацією та проведенням гастрольного заходу. Перелік та граничні обсяги таких витрат визначаються Кабінетом Міністрів України.

Благодійними вважаються також гастрольні заходи, весь дохід від яких, за винятком доходів, за рахунок яких покриваються витрати, пов'язані виключно з організацією та проведенням гастрольного заходу, спрямовується на благодійництво згідно із законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Гастролери

Гастролери — заклади, підприємства і організації культури, творчі колективи, окремі виконавці, які здійснюють гастрольні заходи на території України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Гастрольні заходи

Гастрольні заходи — видовищні заходи (фестивалі, концерти, вистави, лекційно-концертні, розважальні програми, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу "Луна-парк" тощо) закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, у тому числі тимчасових, окремих виконавців за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків. Гастрольні заходи, за винятком благодійних гастрольних заходів, проводяться з метою отримання доходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Організатори гастрольних заходів

Організатори гастрольних заходів — суб'єкти господарювання, що займаються організацією гастрольних заходів на території України і статутними документами яких передбачено таку діяльність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Стаціонарний сценічний майданчик

Стаціонарний сценічний майданчик — сценічний майданчик, який належить закладу, підприємству чи організації культури, творчому колективу, виконавцю на правах власності або регулярно використовується ним не менше одного року на підставі інших цивільно-правових угод.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Учасник гастрольного заходу

Учасник гастрольного заходу - фізична особа, яка бере участь у публічному виступі перед глядачами під час гастрольного заходу або бере чи брала участь у його створенні як автор аудіовізуальних творів, сценарію та/або текстів чи діалогів, режисер-постановник, продюсер тощовгору