Перелік термінів Кількість: 16 термінiв

Інвестор

Термін "інвестор" означатиме будь-яку фізичну або юридичну особу однієї Договірної Сторони, яка зробила, робить або має намір зробити інвестиції на території іншої Договірної Сторони.

 Угода між Урядом України та Урядом Республіки Куба про сприяння та взаємний захист інвестицій
Угода Кабінету Міністрів України; Куба; Міжнародний документ від 20.05.1995

Інвестор - особа, яка приймає рішення щодо внесення власних, позичених та залучених майнових і інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування та несе відповідальність за невиконання своїх зобов’язань


Інвестор (інвестори) - громадянин України, іноземець, особа без громадянства, юридична особа України або іншої держави, об'єднання юридичних осіб, створене в Україні чи за її межами, особи, які діють окремо чи спільно, що має (мають) відповідні фінансово-економічні та технічні можливості або відповідну кваліфікацію для користування надрами та визначений переможцем (переможцями) конкурсу; особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, у разі укладення угоди за участю такої особи; особа, яка набула прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції, в результаті передачі прав та обов'язків відповідно до статті 26 цього Закону

 Про угоди про розподіл продукції
Закон України від 14.09.19991039-XIV

Інвестор — юридична особа (резидент чи нерезидент) або об'єднання юридичних осіб, що володіє пакетом акцій підприємства Укррудпрому, яке приватизується, в розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду підприємства. Інвестором не може бути юридична особа, зареєстрована в офшорній зоні.


Термін "інвестор" означає будь-якого громадянина або юридичну особу, яка інвестує на території іншої Договірної Сторони.

 Угода між Урядом України та Урядом Його Величності Султана і Янг Ді-Пертуана Брунею Даруссаламу про сприяння та взаємний захист інвестицій
Угода Кабінету Міністрів України; Бруней Даруссалам; Протокол, Міжнародний документ від 18.06.2004

Термін "інвестор" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, яка інвестує на територію іншої Договірної Сторони.


Термін "інвестор" означає для будь-якої Договірної Сторони:

a. фізичну особу, громадянина Договірної Сторони, що інвестує на території іншої Договірної Сторони;

b. юридичну особу, зареєстровану, створену або іншим належним чином організовану відповідно до законодавства Договірної Сторони, що має офіс та займається справжньою підприємницькою діяльністю на території тієї самої Договірної Сторони та здійснює інвестиції на території іншої Договірної Сторони.


Термін "інвестор" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, що інвестує на території іншої Договірної Сторони.

 Угода між Урядом України та Урядом Республіки Сінгапур про сприяння та взаємний захист інвестицій
Сінґапур, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 18.09.2006

Термін "інвестор" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, яка інвестує на території держави іншої Договірної Сторони.

 Угода між Урядом України та Урядом Республіки Сан-Марино про сприяння та взаємний захист інвестицій
Сан-Маріно, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 13.01.2006

Термін "інвестор" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, яка інвестує на території іншої Договірної Сторони.


інвестор - особа, яка виявила намір і надала Фонду письмове зобов’язання про придбання акцій (паїв) неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;


Інвестор - особа, яка виявила намір і надала Фонду письмове зобов'язання про придбання акцій неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;

 Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Картка, Форма типового документа, Форма, Перелік, Реєстр від 05.07.20122

Інвестор означає будь-яку фізичну або юридичну особу Сторони, яка прагне здійснювати або здійснює економічну діяльність шляхом заснування підприємницької діяльності

 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Україна, Європейський Союз, Євратом, Бельґія, Болгарія, Чеська Республіка, Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембурґ, Угорщина, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Швеція, Великобританія; Угода, Список, Міжнародний документ від 27.06.2014

Інвестор - фізична особа та/або юридична особа, яка бажає взяти участь у процедурі фінансової реструктуризації боржника

 Про фінансову реструктуризацію
Закон України від 14.06.20161414-VIII

Інвестор означає:

(a) фізичні особи, які мають громадянство держави однієї з Договірних Сторін відповідно до їх національного законодавства;

(b) компанії, корпорації, фірми чи бізнес-партнерства, засновані або створені відповідно до чинного національного законодавства держави однієї з Договірних Сторін, а також мають власні зареєстровані офіси із значною комерційною діяльністю на території цієї Договірної Сторони;

той, хто здійснює інвестиційну діяльність на території держави іншої Договірної Сторони

 Угода між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про взаємне сприяння та захист інвестицій
Угода Кабінету Міністрів України; Туреччина; Міжнародний документ від 09.10.2017

Інвестор означає будь-яку фізичну або юридичну особу однієї з Договірних Сторін:

a) термін "фізичні особи" означає у відношенні до будь-якої з Договірних Сторін будь-яку фізичну особу, яка є громадянином України або Держави Катар.

b) термін "юридична особа" означає у відношенні до будь-якої з Договірних Сторін будь-яку юридичну особу, в тому числі підприємства, установи, корпорації, фірми та бізнес-асоціації, що заснована, зареєстрована або створена відповідно до законодавства держави цієї Договірної Сторони та знаходиться на території тієї ж держави, з метою або без мети отримання прибутку та незалежно, знаходиться вона в приватній чи державній власності або під контролем

 Угода про сприяння та взаємний захист інвестицій між Урядом України та Урядом Держави Катар
Угода Кабінету Міністрів України; Катар; Міжнародний документ від 20.03.2018


вгору