Звільнені особи (Всі визначення терміна — 3)

Звільнені особи — особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань за хворобою, на підставі Закону України про амністію чи акта про помилування, умовно-достроково звільнені від відбування покарання, яким замінена невідбута частина покарання більш м'яким, звільнені від відбування покарання вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2011

Соціальна адаптація звільнених осіб

Соціальна адаптація — комплекс правових, економічних, організаційних, соціально-психологічних та інших заходів, які здійснюються щодо звільнених осіб з метою пристосування до умов соціального середовища, захисту їх прав і законних інтересів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2011

Соціальний патронаж (Всі визначення терміна — 3)

Соціальний патронаж — комплекс заходів державної підтримки та допомоги звільненим особам, які здійснюються з метою сприяння цим особам у працевлаштуванні, професійній переорієнтації та перепідготовці, створення належних житлово-побутових умов, запобігання впливу на них криміногенних факторів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2011


вгору