Про поховання та похоронну справу
Закон України від 10.07.20031102-IV

Волевиявлення громадянина щодо ставлення до його тіла після смерті

Волевиявлення громадянина щодо ставлення до його тіла після смерті — бажання, виражене в усній (у присутності свідків) або в письмовій формі, завіреній в установленому законодавством порядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Кладовище

Кладовище — відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Колумбарій

Колумбарій — сховище для урн із прахом померлих.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Колумбарні ніші

Колумбарні ніші — спеціально обладнані місця на колумбарії для поховання урн із прахом померлих, що облаштовуються в мурованих стінах або на підготовлених ландшафтних ділянках.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Користувач місця поховання (місця родинного поховання)

Користувач місця поховання (місця родинного поховання) — особа, яка здійснила перше поховання на відведеному місці поховання (родинного поховання) та/або має відповідне свідоцтво про смерть похованого і свідоцтво про поховання, передбачене статтею 25 цього Закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Крематорій

Крематорій — спеціальна інженерна споруда з устаткуванням, призначеним для спалювання трун із тілами померлих.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Місце поховання

Місце поховання — кладовище, крематорій, колумбарій або інша будівля чи споруда, призначена для організації поховання померлих.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Місце почесного поховання

Місце почесного поховання — спеціально відведена земельна ділянка на території кладовища чи за його межами, призначена для організації почесних поховань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Могила

Могила — місце на кладовищі, у крематорії, колумбарії або в іншій будівлі чи споруді, призначеній для організації поховання померлих, де похована труна з тілом померлого чи урна з прахом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Намогильні споруди

Намогильні споруди — пам'ятні споруди, що встановлюються на могилах та увічнюють пам'ять про померлих.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Поховання

Поховання — діяльність відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у межах повноважень, визначених цим Законом, а також суб'єктів господарювання, спрямована на:

забезпечення належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого (далі — тіла);

забезпечення права громадян на захоронення їхнього тіла відповідно до їх волевиявлення, якщо таке є;

створення та експлуатацію об'єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховань;

організацію і проведення поховань померлих та/або загиблих (далі — померлих);

надання ритуальних послуг, реалізацію предметів ритуальної належності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Поховання померлого

Поховання померлого — комплекс заходів та обрядових дій, які здійснюються з моменту смерті людини до поміщення труни з тілом або урни з прахом у могилу або колумбарну нішу, облаштування та утримання місця поховання відповідно до звичаїв та традицій, що не суперечать законодавству.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Предмети ритуальної належності

Предмети ритуальної належності — вироби, що є атрибутами поховання та облаштування могили (колумбарної ніші).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ритуальні послуги

Ритуальні послуги — послуги, пов'язані з організацією поховання та облаштуванням місця поховання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Склеп

Склеп — підземна або заглиблена в землю капітальна споруда, призначена для поховання, в межах місця поховання, відведеного у встановленому порядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Урна з прахом

Урна з прахом — ємність, призначена для збереження праху померлого.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013


вгору