Про кооперацію
Закон України від 10.07.20031087-IV

Виробничий кооператив (Всі визначення терміна — 5)

Виробничий кооператив — кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Вступний внесок (Всі визначення терміна — 4)

Вступний внесок — грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до кооперативної організації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Додатковий пай (Всі визначення терміна — 2)

Додатковий пай — добровільний грошовий чи інший майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу понад пай у пайовому фонді кооперативу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Кооператив (Всі визначення терміна — 3)

Кооператив — юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Кооперативна організація

Кооперативна організація — кооператив або кооперативне об'єднання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Кооперація

Кооперація — система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Неподільний фонд (кооперативу)

Неподільний фонд — обов'язковий фонд, що формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу і не підлягає розподілу між пайовиками.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Обслуговуючий кооператив

Обслуговуючий кооператив — кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Пай (Всі визначення терміна — 3)

Пай — майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Пайовий фонд (кооперативу)

Пайовий фонд — фонд, що формується із пайових внесків членів кооперативу при створенні кооперативу і є одним із джерел формування майна кооперативу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Резервний фонд (кооперативу)

Резервний фонд — фонд, що формується за рахунок відрахувань від доходу кооперативу та інших не заборонених законодавством надходжень, використовується для покриття шкоди від надзвичайних ситуацій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Споживчий кооператив (споживче товариство)

Споживчий кооператив (споживче товариство) — кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Цільові внески

Цільові внески — грошові, інші майнові та немайнові цінності членів кооперативної організації, що вносяться понад пай для забезпечення статутної діяльності цієї організації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Членський внесок

Членський внесок — грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується членом кооперативного об'єднання для забезпечення поточної діяльності кооперативного об'єднання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013


вгору