Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) - провадження проектної діяльності на території адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста), з бюджету якої надається фінансова підтримка для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу). Обласний (районний, міський) рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) - провадження проектної діяльності у більш як половині районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності) та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2016

Загальнодержавний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Загальнодержавний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) - провадження проектної діяльності на території більш як половини областей України, у тому числі м. Києва, та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини областей України, у тому числі м. Києва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2016

Захід (Всі визначення терміна — 7)

Захід - сукупність дій, необхідних для виконання інститутом громадянського суспільства конкретного завдання в рамках програми або проекту чи окремо протягом визначеного періоду часу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2016

Інститут громадянського суспільства

Інститут громадянського суспільства - громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи із статусом юридичної особи, творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2016

Конкурсна документація (Всі визначення терміна — 36)

Конкурсна документація - комплект документів, які розробляються організатором конкурсу і містять вимоги щодо оформлення інститутами громадянського суспільства конкурсних пропозицій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2016

Конкурсна комісія (Всі визначення терміна — 17)

Конкурсна комісія - тимчасово діючий орган, що утворюється організатором конкурсу для розгляду конкурсних пропозицій, а також результатів моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) відповідно до вимог цього Порядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2016

Конкурсна пропозиція (Всі визначення терміна — 32)

Конкурсна пропозиція - комплект документів, які готуються інститутами громадянського суспільства для участі в конкурсі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2016

Організатор конкурсу (Всі визначення терміна — 3)

Організатор конкурсу - центральний або місцевий орган виконавчої влади, що є розпорядником бюджетних коштів та/або відповідальним виконавцем бюджетної програми.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2016

Програма (Всі визначення терміна — 8)

Програма - комплекс завдань та заходів, що розроблені і здійснюються інститутом громадянського суспільства з метою розв’язання найважливіших проблем розвитку держави та суспільства і розраховані на довгостроковий період.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2016

Проект (Всі визначення терміна — 21)

Проект - комплекс заходів, що розроблені і здійснюються інститутом громадянського суспільства і спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу (як правило, не більше одного року).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2016

Прохідний бал

Прохідний бал - визначена конкурсною комісією мінімальна сума балів, яку конкурсна пропозиція повинна отримати на третьому етапі конкурсу для включення її до рейтингу конкурсних пропозицій, на підставі якого визначаються переможці конкурсу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2016

Рейтинг конкурсних пропозицій

Рейтинг конкурсних пропозицій - складений конкурсною комісією перелік конкурсних пропозицій у порядку зменшення кількості балів, отриманих конкурсними пропозиціями.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2016

Учасник конкурсу (Всі визначення терміна — 19)

Учасник конкурсу - інститут громадянського суспільства, що подав конкурсну пропозицію для участі в конкурсі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2016


вгору