Верховна Рада України
Законодавство України

№№ Видавники документів Кількість
Верховна Рада (2) 5
1. Верховна Рада України [з 24.08.1991] 4
2. Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки (Президія Верховної Ради УРСР) [з 25.07.1938 по 24.08.1991] 1
Кабінет Міністрів (2) 91
1. Кабінет Міністрів України [з 24.08.1991] 80
2. Рада Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки (Рада Міністрів УРСР) [з 25.03.1946 по 18.04.1991] 11
Міністерства (36) 357
1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України) [з 09.12.2010] 3
2. Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) [з 13.05.1991] 78
3. Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України) [з 09.12.2010] 11
4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України) [з 09.12.2010] 2
5. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля України) [з 09.12.2010] 7
6. Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури) [з 09.12.2010] 10
7. Міністерство оборони України (Міноборони України) [з 24.08.1991] 21
8. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ України) [з 13.05.1991] 46
9. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон України) [з 12.05.2011] 4
10. Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики України) [з 09.12.2010] 19
11. Міністерство фінансів України (Мінфін України) [з 13.05.1991] 6
12. Міністерство юстиції України (Мін'юст України) [з 13.05.1991] 35
13. Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт) [з 28.02.2013] 8
14. Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики України) [з 15.12.1999 по 09.12.2010] 3
15. Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (Мінбуд України) [з 01.06.2005 по 01.03.2007] 1
16. Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінекоресурсів України) [з 15.12.1999 по 15.09.2003] 2
17. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України (Мінекономіки, європ.інтеграції) [з 21.08.2001 по 20.04.2005] 2
18. Міністерство економіки України (Мінекономіки (з 2005 р.)) [з 20.04.2005 по 09.12.2010] 1
19. Міністерство з питань житлово-комунального господарства України (Мінжитлокомунгосп) [з 01.03.2007 по 09.12.2010] 1
20. Міністерство культури України [з 13.05.1991 по 26.09.1995] 2
21. Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС України) [з 09.12.2010 по 24.12.2012] 9
22. Міністерство освіти і науки України (МОН України) [з 15.12.1999 по 09.12.2010] 4
23. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (МОНмолодьспорт України) [з 09.12.2010 по 28.02.2013] 1
24. Міністерство освіти України (Міносвіти) [з 12.12.1991 по 15.12.1999] 3
25. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди України) [з 15.09.2003 по 09.12.2010] 3
26. Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго України) [з 15.12.1999 по 09.12.2010] 6
27. Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці України) [з 25.07.1997 по 09.12.2010] 40
28. Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики (з 2001р.)) [з 05.06.2001 по 09.12.2010] 3
29. Міністерство торгівлі України (Мінторгівлі України) [з 13.05.1991 по 25.02.1992] 1
30. Міністерство транспорту та зв'язку України (Мінтрансзв'язку України) [з 16.07.2004 по 09.12.2010] 5
31. Міністерство транспорту України (Мінтранс України) [з 13.05.1991 по 16.07.2004] 3
32. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України (з 2005 р.)) [з 20.04.2005 по 09.12.2010] 9
33. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (Мін. надзвичайних ситуацій) [з 06.07.2004 по 20.04.2005] 2
34. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України) [з 26.07.1996 по 06.07.2004] 2
35. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мінсім'ямолодьспорт України) [з 18.08.2005 по 09.12.2010] 3
36. Міністерство України у справах молоді і спорту (Мінмолодьспорт України) [з 25.02.1992 по 26.07.1996] 1
Комітети (17) 42
1. Державний комітет ветеринарної медицини України (Держкомветмедицини) [з 30.08.2007 по 09.12.2010] 5
2. Державний комітет зв'язку та інформатизації України (Держкомзв'язку та інформатизац) [з 13.03.1999 по 16.07.2004] 1
3. Державний комітет лісового господарства України (Держкомлісгосп України) [з 29.07.1997 по 09.12.2010] 1
4. Державний комітет молодіжної політики спорту і туризму України (Держкоммолодьспорттуризм) [з 15.12.1999 по 22.11.2001] 1
5. Державний комітет промислової політики України (Держпромполітики України) [з 15.12.1999 по 05.06.2001] 1
6. Державний комітет рибного господарства України (Держкомрибгосп України) [з 25.07.1997 по 15.12.1999] 1
7. Державний комітет статистики України (Держкомстат України) [з 29.07.1997 по 09.12.2010] 1
8. Державний комітет України з державного матеріального резерву (Держком.матеріального резерву) [з 07.08.2001 по 09.12.2010] 5
9. Державний комітет України з енергозбереження (Держкоменергозбереження) [з 26.07.1995 по 20.04.2005] 4
10. Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (Держспецмонополія України) [з 22.07.1998 по 13.03.1999] 1
11. Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці України) [з 18.09.2002 по 20.04.2005] 7
12. Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства (Держжитлокомунгосп України) [з 16.03.2002 по 01.06.2005] 2
13. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) [з 01.10.2002 по 09.12.2010] 2
14. Державний комітет України з фізичної культури і спорту (Держкомспорт України) [з 26.07.1996 по 15.12.1999] 1
15. Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) [з 08.04.1992 по 13.03.1999] 1
16. Державний комітет України по водному господарству (Держводгосп) [з 02.10.1999 по 09.12.2010] 1
17. Комітет по нагляду за охороною праці України (Комнаглядохоронпраці) [з 25.07.1997 по 15.12.1999] 7
Агентства (2) 3
1. Державне космічне агентство України (ДКА України) [з 09.12.2010] 2
2. Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) [з 18.07.2011] 1
Комісії (6) 51
1. Центральна виборча комісія (Центрвиборчком) [з 18.11.1993] 32
2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) [з 23.11.2011] 1
3. Вища атестаційна комісія України (ВАК) [з 25.02.1992 по 09.12.2010] 15
4. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) [з 11.12.2002 по 23.11.2011] 1
5. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів) [з 12.06.1995 по 23.11.2011] 1
6. Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) [з 21.04.1998 по 23.11.2011] 1
Інші (17) 216
1. Національний банк України (Національний банк) [з 20.03.1991] 4
2. Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держкордонслужби) [з 31.07.2003] 3
3. Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Адміністрація Держспецзв’язку) [з 25.05.2006] 10
4. Національна академія медичних наук України (НАМН України) 1
5. Органи влади СРСР 126
6. Служба безпеки України [з 25.03.1992] 3
7. Управління державної охорони України (Управління державної охорони) 3
8. Фонд державного майна України (Фонд державного майна) [з 24.05.1991] 1
9. Інші 3
10. Головне управління Державної пожежної охорони МВС (ГУ Державної пожежної охорони) [з 17.12.1993 по 02.02.2002] 1
11. Головне управління державної служби України (Головдержслужба України) [з 13.03.1999 по 18.07.2011] 1
12. Державна митна служба України (Держмитслужба України) [з 29.11.1996 по 24.12.2012] 1
13. Державне казначейство України (Державне казначейство) [з 27.04.1995 по 28.03.2011] 1
14. Державний департамент ветеринарної медицини (Держветмедицини) [з 17.11.1997 по 30.08.2007] 1
15. Державний департамент України з питань виконання покарань (Держдепартамент вик.покарань) [з 12.03.1999 по 09.12.2010] 28
16. Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд) [з 14.08.2006 по 09.12.2010] 28
17. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Фонд втрати працездатності) [з 18.01.2001 по 28.12.2014] 1
№№ Міжнародні видавники Кількість
Міжнародні організації (5) 9
1. Європейське співтовариство (ЄС) [з 17.02.1992] 2
2. Міжнародна організація праці   1
3. Організація Об'єднаних Націй (ООН)   2
4. Співдружність незалежних держав (СНД) [з 08.12.1991] 3
5. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) [з 25.03.1957 по 17.02.1992] 1
Країни (24) 140
1. Азербайджанська Республіка (Азербайджан)   8
2. Грецька Республіка (Греція)   1
3. Грузія   9
4. Киргизька Республіка (Киргизстан)   8
5. Королівство Бельгія (Бельґія)   1
6. Республіка Австрія (Австрія)   1
7. Республіка Албанія (Албанія)   1
8. Республіка Білорусь (Білорусь)   8
9. Республіка Болгарія (Болгарія)   8
10. Республіка Вірменія (Вірменія)   8
11. Республіка Естонія (Естонія)   9
12. Республіка Казахстан (Казахстан)   8
13. Республіка Латвія (Латвія)   9
14. Республіка Литва (Литва)   9
15. Республіка Молдова (Молдова)   8
16. Республіка Таджикистан (Таджикистан)   8
17. Республіка Туркменістан (Туркменістан)   6
18. Республіка Узбекистан (Узбекистан)   8
19. Республіка Фінляндія (Фінляндія)   3
20. Російська Федерація   8
21. Союз Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) 1
22. Україна   8
23. Французька Республіка (Франція)   1
24. Японія   1
№№ Види документів Кількість
1. Постанова 147
2. Розпорядження 15
3. Наказ 466
4. Акт 31
5. Вимоги 40
6. Висновок 1
7. Витяг 21
8. Вказівки 3
9. Директива 1
10. Довідка 14
11. Договір 2
12. Дозвіл 2
13. Доповідь 1
14. Доручення 2
15. Журнал 24
16. Замовлення 1
17. Запит 1
18. Заходи 2
19. Заява 2
20. Звід 1
21. Звіт 10
22. Зразок 26
23. Інструкція 47
24. Інформація 6
25. Картка 14
26. Класифікатор 1
27. Класифікація 3
28. Коефіцієнти 9
29. Конвенція 1
30. Кошторис 12
31. Критерії 4
32. Лист 4
33. Меморандум 1
34. Методика 12
35. Міжнародний документ 19
36. Нормативи 8
37. Норми 735
38. Опис 17
39. Паспорт 7
40. Перелік 94
41. План 26
42. Покажчик 1
43. Положення 36
44. Порядок 51
45. Правила 92
46. Припис 1
47. Програма 7
48. Проект 7
49. Пропозиції 1
50. Протокол 19
51. Регламент 1
52. Реєстр 1
53. Рекомендації 6
54. Рішення 5
55. Роз'яснення 1
56. Розподіл 4
57. Свідоцтво 1
58. Сертифікат 2
59. Склад колегіального органу 1
60. Список 10
61. Справа 2
62. Ставки 1
63. Структура 2
64. Схема 13
65. Угода 4
66. Умови 5
67. Форма 16
68. Форма типового документа 81
№№ Роки прийняття Кількість
1. 2019 р. 11
2. 2018 р. 24
3. 2017 р. 13
4. 2016 р. 47
5. 2015 р. 50
6. 2014 р. 22
7. 2013 р. 30
8. 2012 р. 67
9. 2011 р. 19
10. 2010 р. 32
11. 2009 р. 17
12. 2008 р. 31
13. 2007 р. 28
14. 2006 р. 30
15. 2005 р. 17
16. 2004 р. 36
17. 2003 р. 16
18. 2002 р. 17
19. 2001 р. 10
20. 2000 р. 27
21. 1999 р. 9
22. 1998 р. 17
23. 1997 р. 3
24. 1996 р. 10
25. 1995 р. 2
26. 1994 р. 3
27. 1993 р. 4
28. 1992 р. 2
29. 1991 р. 9
30. до 1991 р. 134
№№ Стан документів Кількість
1. Набирає чинності 1
2. Чинний 319
3. Не застосовується на території України 25
4. Втратив чинність 189
5. Не визначено 203


вгору