Верховна Рада України
Законодавство України

№№ Видавники документів Кількість
Кабінет Міністрів (1) 1
1. Кабінет Міністрів України [з 24.08.1991] 1
Судова влада (2) 2
1. Верховний Суд України [з 05.06.1981 по 30.09.2016] 1
2. Вищий арбітражний суд України (Вищий арбітражний суд) [з 04.06.1991 по 21.06.2001] 1
Міністерства (19) 83
1. Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) [з 13.05.1991] 6
2. Міністерство оборони України (Міноборони України) [з 24.08.1991] 3
3. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ України) [з 13.05.1991] 12
4. Міністерство фінансів України (Мінфін України) [з 13.05.1991] 10
5. Міністерство юстиції України (Мін'юст України) [з 13.05.1991] 1
6. Міністерство економіки України (до 2000 р.) (Мінекономіки (до2000р.)) [з 13.05.1991 по 15.12.1999] 2
7. Міністерство енергетики України (Міненерго України) [з 06.05.1997 по 15.12.1999] 1
8. Міністерство зв'язку України (Мінзв'язку України) [з 25.02.1992 по 25.07.1997] 1
9. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг України) [з 03.07.1995 по 15.12.1999] 3
10. Міністерство культури і мистецтв України (Мінкультури України) [з 26.09.1995 по 20.04.2005] 1
11. Міністерство лісового господарства України (Мінлісгосп України) [з 13.05.1991 по 29.07.1997] 1
12. Міністерство освіти України (Міносвіти) [з 12.12.1991 по 15.12.1999] 4
13. Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки України) [з 15.12.1994 по 15.12.1999] 6
14. Міністерство праці України (Мінпраці України (до1997р.)) [з 13.05.1991 по 25.07.1997] 1
15. Міністерство рибного господарства України (Мінрибгосп України) [з 30.11.1994 по 25.07.1997] 1
16. Міністерство соціального захисту населення України (Мінсоцзахист) [з 13.11.1992 по 25.07.1997] 1
17. Міністерство статистики України (Мінстат) [з 13.05.1991 по 29.07.1997] 25
18. Міністерство транспорту України (Мінтранс України) [з 13.05.1991 по 16.07.2004] 3
19. Міністерство України у справах преси та інформації (Мінпресінформ України) [з 18.11.1994 по 13.11.1996] 1
Комітети (10) 23
1. Державний комітет у справах охорони державного кордону України (Держкомкордон України) [з 04.11.1991 по 31.07.2003] 6
2. Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості (Держкоммедбіопром України) [з 21.08.1993 по 13.03.1999] 1
3. Державний комітет України по геології і використанню надр (Держкомгеології) [з 08.04.1992 по 13.03.1999] 1
4. Державний комітет України по туризму (Держкомтуризм) [з 10.11.1992 по 15.12.1999] 2
5. Державний комітет України по житлово-комунальному господарству (Держжитлокомунгосп України) [з 08.04.1992 по 11.08.1997] 2
6. Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) [з 08.04.1992 по 13.03.1999] 1
7. Державний комітет України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) [з 27.01.1993 по 25.07.1997] 6
8. Державний комітет України у справах захисту прав споживачів (Держспоживзахист) [з 01.06.1992 по 15.12.1999] 1
9. Державний комітет України у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування) [з 12.07.1994 по 11.08.1997] 1
10. Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд) [з 17.09.1993 по 15.12.1999] 2
Агентства (1) 1
1. Національне космічне агентство України (НКАУ) [з 29.02.1992 по 09.12.2010] 1
Інші (12) 39
1. Національний банк України (Національний банк) [з 20.03.1991] 8
2. Генеральна прокуратура України [з 05.11.1991] 1
3. Пенсійний фонд України (Пенсійний фонд) [з 28.01.1992] 2
4. Служба безпеки України [з 25.03.1992] 1
5. Головна державна податкова інспекція України (ГДПІ України) [з 04.12.1990 по 22.08.1996] 1
6. Головне управління ветеринарної медицини з державною ветеринарною інспекцією (ГУВМзДВІ) [з 25.06.1992 по 17.11.1997] 2
7. Державна митна служба України (Держмитслужба України) [з 29.11.1996 по 24.12.2012] 3
8. Державна податкова адміністрація України (ДПА України) [з 22.08.1996 по 09.12.2010] 1
9. Державне патентне відомство України (Держпатент України) [з 27.02.1992 по 13.03.1999] 2
10. Державний центр зайнятості [з 20.12.1990 по 16.01.2013] 4
11. Ліцензійна палата при Міністерстві економіки (Ліцензійна палата) [з 28.03.1995 по 07.02.1997] 11
12. Ліцензійна палата України [з 07.02.1997 по 15.12.1999] 3
№№ Міжнародні видавники Кількість
Міжнародні організації (1) 3
1. Співдружність незалежних держав (СНД) [з 08.12.1991] 3
Країни (3) 9
1. Республіка Естонія (Естонія)   3
2. Республіка Латвія (Латвія)   3
3. Республіка Литва (Литва)   3
№№ Види документів Кількість
1. Постанова 6
2. Наказ 82
3. Інструкція 115
4. Міжнародний документ 3
5. Перелік 6
6. Порядок 3
7. Правила 1
8. Форма 13
9. Форма типового документа 31
№№ Роки прийняття Кількість
1996 р. (12) 115
1. Січень 1996 р. 8
2. Лютий 1996 р. 6
3. Березень 1996 р. 8
4. Квітень 1996 р. 8
5. Травень 1996 р. 8
6. Червень 1996 р. 6
7. Липень 1996 р. 23
8. Серпень 1996 р. 12
9. Вересень 1996 р. 9
10. Жовтень 1996 р. 7
11. Листопад 1996 р. 9
12. Грудень 1996 р. 11
№№ Стан документів Кількість
1. Чинний 3
2. Втратив чинність 90
3. Не визначено 22


вгору