Верховна Рада України
Законодавство України

№№ Видавники документів Кількість
Верховна Рада (1) 550
1. Верховна Рада України [з 24.08.1991] 550
Президент (1) 1904
1. Президент України [з 05.12.1991] 1904
Кабінет Міністрів (1) 3181
1. Кабінет Міністрів України [з 24.08.1991] 3181
Судова влада (3) 202
1. Конституційний Суд України (Конституційний Суд) [з 16.10.1996] 34
2. Верховний Суд України [з 05.06.1981 по 30.09.2016] 120
3. Вищий арбітражний суд України (Вищий арбітражний суд) [з 04.06.1991 по 21.06.2001] 48
Міністерства (21) 577
1. Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) [з 13.05.1991] 27
2. Міністерство закордонних справ України (МЗС України) [з 13.05.1991] 7
3. Міністерство оборони України (Міноборони України) [з 24.08.1991] 20
4. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ України) [з 13.05.1991] 38
5. Міністерство фінансів України (Мінфін України) [з 13.05.1991] 68
6. Міністерство юстиції України (Мін'юст України) [з 13.05.1991] 47
7. Міністерство агропромислового комплексу України (Мінагропром України) [з 25.07.1997 по 15.12.1999] 17
8. Міністерство вугільної промисловості України (Мінвуглепром України) [з 09.11.1994 по 15.12.1999] 1
9. Міністерство економіки України (до 2000 р.) (Мінекономіки (до2000р.)) [з 13.05.1991 по 15.12.1999] 45
10. Міністерство енергетики України (Міненерго України) [з 06.05.1997 по 15.12.1999] 5
11. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг України) [з 03.07.1995 по 15.12.1999] 85
12. Міністерство інформації України (Мінінформ України) [з 13.11.1996 по 13.03.1999] 2
13. Міністерство культури і мистецтв України (Мінкультури України) [з 26.09.1995 по 20.04.2005] 8
14. Міністерство освіти України (Міносвіти) [з 12.12.1991 по 15.12.1999] 30
15. Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки України) [з 15.12.1994 по 15.12.1999] 28
16. Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці України) [з 25.07.1997 по 09.12.2010] 36
17. Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики України) [з 25.07.1997 по 15.12.1999] 19
18. Міністерство транспорту України (Мінтранс України) [з 13.05.1991 по 16.07.2004] 59
19. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України) [з 26.07.1996 по 06.07.2004] 14
20. Міністерство України у справах науки і технологій (Міннауки України) [з 26.07.1996 по 13.03.1999] 16
21. Міністерство України у справах сім'ї та молоді (Мінсім'ямолодь України) [з 26.07.1996 по 13.03.1999] 5
Комітети (24) 189
1. Антимонопольний комітет України (Антимонопольний комітет) [з 26.11.1993] 13
2. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України (Держбуд України) [з 11.08.1997 по 16.03.2002] 13
3. Державний комітет зв'язку України (Держкомзв'язку України) [з 25.07.1997 по 13.03.1999] 26
4. Державний комітет лісового господарства України (Держкомлісгосп України) [з 29.07.1997 по 09.12.2010] 6
5. Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України (Держнафтогазпром) [з 18.01.1995 по 13.03.1999] 5
6. Державний комітет рибного господарства України (Держкомрибгосп України) [з 25.07.1997 по 15.12.1999] 21
7. Державний комітет статистики України (Держкомстат України) [з 29.07.1997 по 09.12.2010] 29
8. Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держтелерадіо України) [з 03.01.1995 по 15.12.1999] 1
9. Державний комітет у справах охорони державного кордону України (Держкомкордон України) [з 04.11.1991 по 31.07.2003] 8
10. Державний комітет України з енергозбереження (Держкоменергозбереження) [з 26.07.1995 по 20.04.2005] 2
11. Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості (Держкоммедбіопром України) [з 21.08.1993 по 13.03.1999] 6
12. Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (Держспецмонополія України) [з 22.07.1998 по 13.03.1999] 5
13. Державний комітет України з питань розвитку підприємництва (Держпідприємництва) [з 29.07.1997 по 15.12.1999] 2
14. Державний комітет України з фізичної культури і спорту (Держкомспорт України) [з 26.07.1996 по 15.12.1999] 10
15. Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) [з 08.04.1992 по 13.03.1999] 15
16. Державний комітет України по водному господарству (Держводгосп України) [з 08.04.1992 по 13.03.1999] 1
17. Державний комітет України по геології і використанню надр (Держкомгеології) [з 08.04.1992 по 13.03.1999] 2
18. Державний комітет України по матеріальних резервах (Держкомрезерв) [з 08.04.1992 по 15.12.1999] 3
19. Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем України) [з 08.04.1992 по 31.01.2007] 1
20. Державний комітет України у справах захисту прав споживачів (Держспоживзахист) [з 01.06.1992 по 15.12.1999] 2
21. Комітет з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я (Ком. з контролю за наркотиками) [з 20.04.1993 по 01.01.2004] 1
22. Комітет з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловост України (Укрсадвинпром) [з 25.07.1997 по 15.12.1999] 1
23. Комітет по нагляду за охороною праці України (Комнаглядохоронпраці) [з 25.07.1997 по 15.12.1999] 13
24. Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд) [з 17.09.1993 по 15.12.1999] 3
Агентства (5) 9
1. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій (Аген.запобіг.банкрутству) [з 17.06.1996 по 13.05.1998] 1
2. Державне агентство України з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України (ДААСП України) [з 25.03.1992 по 13.03.1999] 1
3. Національне агентство України з реконструкції та розвитку (НАУ реконструкції та розвитку) [з 02.07.1996 по 24.02.1998] 1
4. Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції (НАУРЄІ) [з 24.02.1998 по 15.12.1999] 4
5. Національне космічне агентство України (НКАУ) [з 29.02.1992 по 09.12.2010] 2
Комісії (8) 123
1. Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ) [з 30.04.1992] 2
2. Центральна виборча комісія (Центрвиборчком) [з 18.11.1993] 74
3. Вища атестаційна комісія України (ВАК) [з 25.02.1992 по 09.12.2010] 1
4. Державна комісія з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом (Держ.ком.електрон.систем) [з 24.01.1997 по 21.12.2005] 1
5. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів) [з 12.06.1995 по 23.11.2011] 38
6. Державна комісія України по випробовуванню та охороні сортів рослин (ДК охорони сортів рослин) [з 12.06.1995 по 23.11.2011 по 01.06.2002] 1
7. Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України (Нацкомелектроенергетики) [з 08.12.1994 по 21.04.1998] 1
8. Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) [з 21.04.1998 по 23.11.2011] 5
Інші (31) 865
1. Національний банк України (Національний банк) [з 20.03.1991] 594
2. Генеральна прокуратура України [з 05.11.1991] 4
3. Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця) [з 14.12.1991] 1
4. Державна акціонерна компанія "Хліб України" (ДАК "Хліб України") [з 22.08.1996] 4
5. Державна акціонерна компанія "Ліки України" (ДАК"Ліки України") [з 07.07.1997] 1
6. Національна Академія наук України (НАН України) [з 14.11.1918] 2
7. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (НАК "Нафтогаз України") [з 25.05.1998] 1
8. Пенсійний фонд України (Пенсійний фонд) [з 28.01.1992] 5
9. Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (ПАТ "Ощадбанк") [з 20.03.1991] 1
10. Служба безпеки України [з 25.03.1992] 4
11. Торгово-промислова палата України (Торгово-промислова палата) [з 01.01.1992] 1
12. Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" (УДППЗ "Укрпошта") [з 15.06.1998] 1
13. Українське державне підприємство електрозв'язку "Укртелеком" (Укртелеком) 3
14. Український союз об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс) [з 07.08.1990] 1
15. Фонд державного майна України (Фонд державного майна) [з 24.05.1991] 50
16. Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України (Головархів) [з 08.04.1992 по 13.03.1999] 12
17. Головне контрольно-ревізійне управління України (ГоловКРУ) [з 26.01.1993 по 09.12.2010] 1
18. Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України (Укргеодезкартографія) [з 01.11.1991 по 15.12.1999] 1
19. Головне управління Державної пожежної охорони МВС (ГУ Державної пожежної охорони) [з 17.12.1993 по 02.02.2002] 2
20. Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України (Головдержслужба) [з 02.04.1994 по 13.03.1999] 2
21. Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України (ГУРЧ) [з 04.05.1994 по 13.03.1999] 4
22. Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України (Департам.спецтелекомсистем СБУ) [з 10.04.2000 по 25.05.2006] 2
23. Державна акціонерна холдингова компанія "Укргаз" (ДАХК "УКРГАЗ") [з 05.05.1996 по 21.08.1998] 2
24. Державна митна служба України (Держмитслужба України) [з 29.11.1996 по 24.12.2012] 47
25. Державна податкова адміністрація України (ДПА України) [з 22.08.1996 по 09.12.2010] 82
26. Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль України) [з 28.12.1996 по 15.12.1999] 7
27. Державне казначейство України (Державне казначейство) [з 27.04.1995 по 28.03.2011] 9
28. Державне патентне відомство України (Держпатент України) [з 27.02.1992 по 13.03.1999] 5
29. Державний департамент ветеринарної медицини (Держветмедицини) [з 17.11.1997 по 30.08.2007] 1
30. Ліцензійна палата України [з 07.02.1997 по 15.12.1999] 14
31. Українська державна корпорація по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг (Укравтодор) [з 08.09.1994 по 08.11.2001] 1
№№ Міжнародні видавники Кількість
Міжнародні організації (20) 187
1. Дунайська Комісія [з 18.08.1948] 2
2. Європейське співтовариство (ЄС) [з 17.02.1992] 5
3. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) [з 01.04.1991]  4
4. Європейський Союз [з 07.02.1992]  11
5. Європейський суд з прав людини [з 01.11.1998]  5
6. Комітет Міністрів Ради Європи [з 05.05.1949]  4
7. Міжнародна організація міграції (МОМ)   1
8. Міжнародна організація праці   3
9. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) [з 01.01.1944]  5
10. Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця (Міжнародний Червоний Хрест)   1
11. Міжнародний союз електрозв'язку (Міжнародний союз електрозв'язк)   2
12. Міжнародні суди 6
13. Організація Об'єднаних Націй (ООН)   46
14. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ)   2
15. Парламентська Асамблея Ради Європи (Парламентська Асамблея)   1
16. Рада Європи [з 05.05.1949]  18
17. Рада Митного Співробітництва   1
18. Рада Міністрів Оборони Південно-Східної Європи (РМО ПСЄ) 3
19. Співдружність незалежних держав (СНД) [з 08.12.1991] 64
20. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) [з 25.06.1992] 3
Країни (54) 388
1. Австралія   2
2. Азербайджанська Республіка (Азербайджан)   11
3. Алжирська Народна Демократична Республіка (Алжир)   1
4. Аргентинська Республіка (Аргентина)   4
5. Велике Герцогство Люксембурґ (Люксембурґ)   1
6. Грецька Республіка (Греція)   3
7. Грузія   15
8. Демократична Республіка Сан-Томе і Прінсіпі (Сан-Томе і Прінсіпі)   1
9. Держава Ізраїль (Ізраїль)   2
10. Ісламська Республіка Іран (Іран)   1
11. Італійська Республіка (Італія)   2
12. Канада   4
13. Киргизька Республіка (Киргизстан)   10
14. Китайська Народна Республіка (Китай)   2
15. Королівство Бельгія (Бельґія)   1
16. Королівство Данія (Данія)   3
17. Королівство Іспанія (Іспанія)   1
18. Королівство Нідерландів (Нідерланди)   1
19. Королівство Норвегія (Норвегія)   3
20. Південно-Африканська республіка (Південна Африка)   1
21. Республіка Австрія (Австрія)   3
22. Республіка Албанія (Албанія)   2
23. Республіка Білорусь (Білорусь)   22
24. Республіка Болгарія (Болгарія)   14
25. Республіка Вірменія (Вірменія)   10
26. Республіка Ґвінея (Ґвінея)   3
27. Республіка Естонія (Естонія)   6
28. Республіка Казахстан (Казахстан)   9
29. Республіка Куба (Куба)   2
30. Республіка Латвія (Латвія)   12
31. Республіка Литва (Литва)   7
32. Республіка Македонія   4
33. Республіка Молдова (Молдова)   19
34. Республіка Польща (Польща)   6
35. Республіка Таджикистан (Таджикистан)   11
36. Республіка Туреччина (Туреччина)   12
37. Республіка Туркменістан (Туркменістан)   22
38. Республіка Угорщина (Угорщина)   4
39. Республіка Узбекистан (Узбекистан)   20
40. Республіка Фінляндія (Фінляндія)   2
41. Російська Федерація   47
42. Румунія   4
43. Словацька Республіка (Словаччина) [з 01.01.1992]  5
44. Соціалістична Республіка В'єтнам (В'єтнам)   1
45. Союз Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) 1
46. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Великобританія)   3
47. Сполучені Штати Америки (США)   5
48. Україна   54
49. Федеративна Республіка Ніґерія (Ніґерія)   1
50. Федеративна Республіка Німеччина (Німеччина)   2
51. Французька Республіка (Франція)   3
52. Чеська Республіка [з 01.01.1993]  1
53. Швейцарська Конфедерація (Швейцарія)   1
54. Японія   1
№№ Види документів Кількість
1. Кодекс 2
2. Закон 173
3. Постанова 2642
4. Указ 1340
5. Розпорядження 1617
6. Наказ 698
7. Акт 6
8. Бюджет 3
9. Вимоги 4
10. Висновок 1
11. Витяг 108
12. Вказівки 5
13. Декларація 10
14. Директива 8
15. Довідка 3
16. Довідник 1
17. Договір 24
18. Додаток 6
19. Дозвіл 1
20. Доповідь 3
21. Журнал 1
22. Замовлення 1
23. Записка 1
24. Заходи 12
25. Заява 18
26. Звернення 10
27. Звіт 9
28. Зразок 2
29. Інструкція 130
30. Інформація 1
31. Інші 10
32. Картка 2
33. Класифікатор 1
34. Коефіцієнти 4
35. Комюніке 9
36. Конвенція 15
37. Конституція 1
38. Концепція 3
39. Кошторис 2
40. Критерії 1
41. Лист 491
42. Меморандум 13
43. Методика 7
44. Міжнародний документ 355
45. Модель 9
46. Нормативи 3
47. Норми 17
48. Нота 1
49. Окрема думка 2
50. Опис 6
51. Паспорт 1
52. Перелік 145
53. План 15
54. Положення 296
55. Поправки 1
56. Порядок 229
57. Порядок денний 3
58. Правила 38
59. Прейскурант 1
60. Принципи 2
61. Програма 17
62. Проект 5
63. Протокол 47
64. Регламент 4
65. Реєстр 1
66. Резолюція 34
67. Рекомендації 14
68. Рішення 72
69. Роз'яснення 16
70. Свідоцтво 3
71. Склад колегіального органу 8
72. Список 4
73. Справа 2
74. Ставки 2
75. Статус 2
76. Статут 10
77. Стратегія 1
78. Структура 3
79. Схема 4
80. Тариф 15
81. Угода 148
82. Умови 3
83. Ухвала 117
84. Форма 28
85. Форма типового документа 55
86. Хартія 2
№№ Роки прийняття Кількість
1998 р. (12) 7567
1. Січень 1998 р. 461
2. Лютий 1998 р. 554
3. Березень 1998 р. 612
4. Квітень 1998 р. 562
5. Травень 1998 р. 671
6. Червень 1998 р. 766
7. Липень 1998 р. 696
8. Серпень 1998 р. 528
9. Вересень 1998 р. 700
10. Жовтень 1998 р. 576
11. Листопад 1998 р. 663
12. Грудень 1998 р. 778
№№ Стан документів Кількість
1. Чинний 588
2. Втратив чинність 1729
3. Дію зупинено 5
4. Дію відновлено 4
5. Не набрав чинності 25
6. Не визначено 5216


вгору