Верховна Рада України
Законодавство України

№№ Видавники документів Кількість
Президент (1) 4
1. Президент України [з 05.12.1991] 4
Кабінет Міністрів (1) 6
1. Кабінет Міністрів України [з 24.08.1991] 6
Міністерства (59) 3567
1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України) [з 09.12.2010] 27
2. Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) [з 13.05.1991] 54
3. Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України) [з 09.12.2010] 12
4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України) [з 09.12.2010] 67
5. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля України) [з 09.12.2010] 12
6. Міністерство закордонних справ України (МЗС України) [з 13.05.1991] 10
7. Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури) [з 09.12.2010] 19
8. Міністерство культури України (Мінкультури України) [з 09.12.2010] 3
9. Міністерство оборони України (Міноборони України) [з 24.08.1991] 13
10. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ України) [з 13.05.1991] 42
11. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон України) [з 12.05.2011] 5
12. Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики України) [з 09.12.2010] 42
13. Міністерство фінансів України (Мінфін України) [з 13.05.1991] 2560
14. Міністерство юстиції України (Мін'юст України) [з 13.05.1991] 48
15. Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт) [з 28.02.2013] 4
16. Міністерство освіти і науки України (МОН України) [з 28.02.2013] 5
17. Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики України) [з 15.12.1999 по 09.12.2010] 149
18. Міністерство агропромислового комплексу України (Мінагропром України) [з 25.07.1997 по 15.12.1999] 28
19. Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (Мінбуд України) [з 01.06.2005 по 01.03.2007] 3
20. Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінекоресурсів України) [з 15.12.1999 по 15.09.2003] 10
21. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України (Мінекономіки, європ.інтеграції) [з 21.08.2001 по 20.04.2005] 40
22. Міністерство економіки України (до 2000 р.) (Мінекономіки (до2000р.)) [з 13.05.1991 по 15.12.1999] 94
23. Міністерство економіки України (Мінекономіки) [з 15.12.1999 по 21.08.2001] 20
24. Міністерство економіки України (Мінекономіки (з 2005 р.)) [з 20.04.2005 по 09.12.2010] 40
25. Міністерство енергетики України (Міненерго України) [з 06.05.1997 по 15.12.1999] 6
26. Міністерство з питань житлово-комунального господарства України (Мінжитлокомунгосп) [з 01.03.2007 по 09.12.2010] 1
27. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг України) [з 03.07.1995 по 15.12.1999] 4
28. Міністерство культури і мистецтв України (Мінкультури України) [з 26.09.1995 по 20.04.2005] 1
29. Міністерство культури і туризму України (МКТ України) [з 20.04.2005 по 09.12.2010] 1
30. Міністерство культури України [з 13.05.1991 по 26.09.1995] 1
31. Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України (Мін.МВПКК України) [з 25.02.1992 по 25.07.1997] 1
32. Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС України) [з 09.12.2010 по 24.12.2012] 2
33. Міністерство освіти і науки України (МОН України) [з 15.12.1999 по 09.12.2010] 15
34. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (МОНмолодьспорт України) [з 09.12.2010 по 28.02.2013] 6
35. Міністерство освіти України (Міносвіти) [з 12.12.1991 по 15.12.1999] 11
36. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди України) [з 15.09.2003 по 09.12.2010] 1
37. Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки України) [з 15.12.1994 по 15.12.1999] 7
38. Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго України) [з 15.12.1999 по 09.12.2010] 4
39. Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці України) [з 25.07.1997 по 09.12.2010] 63
40. Міністерство праці України (Мінпраці України (до1997р.)) [з 13.05.1991 по 25.07.1997] 16
41. Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики (з 2001р.)) [з 05.06.2001 по 09.12.2010] 17
42. Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики України) [з 25.07.1997 по 15.12.1999] 2
43. Міністерство промисловості України (Мінпром України) [з 25.02.1992 по 25.07.1997] 2
44. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (Мінрегіонбуд) [з 01.03.2007 по 09.12.2010] 1
45. Міністерство рибного господарства України (Мінрибгосп України) [з 30.11.1994 по 25.07.1997] 1
46. Міністерство сільського господарства і продовольства України (Мінсільгосппрод України) [з 25.02.1992 по 25.07.1997] 12
47. Міністерство соціального захисту населення України (Мінсоцзахист) [з 13.11.1992 по 25.07.1997] 11
48. Міністерство статистики України (Мінстат) [з 13.05.1991 по 29.07.1997] 20
49. Міністерство транспорту та зв'язку України (Мінтрансзв'язку України) [з 16.07.2004 по 09.12.2010] 11
50. Міністерство транспорту України (Мінтранс України) [з 13.05.1991 по 16.07.2004] 7
51. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України (з 2005 р.)) [з 20.04.2005 по 09.12.2010] 3
52. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (Мін. надзвичайних ситуацій) [з 06.07.2004 по 20.04.2005] 3
53. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України) [з 26.07.1996 по 06.07.2004] 5
54. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мінсім'ямолодьспорт України) [з 18.08.2005 по 09.12.2010] 12
55. Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (Мінчорнобиль України) [з 13.05.1991 по 26.07.1996] 1
56. Міністерство України у справах науки і технологій (Міннауки України) [з 26.07.1996 по 13.03.1999] 1
57. Міністерство України у справах молоді та спорту (Мінмолодьспорт України) [з 26.02.2005 по 18.08.2005] 2
58. Міністерство України у справах сім'ї та молоді (Мінсім'ямолодь України) [з 26.07.1996 по 13.03.1999] 2
59. Міністерство доходів і зборів України (Міндоходів України) [з 24.12.2012 по 01.03.2014] 7
Комітети (36) 126
1. Антимонопольний комітет України (Антимонопольний комітет) [з 26.11.1993] 2
2. Державний комітет архівів України (Держкомархів України) [з 15.12.1999 по 09.12.2010] 1
3. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України (Держбуд України) [з 11.08.1997 по 16.03.2002] 9
4. Державний комітет лісового господарства України (Держкомлісгосп України) [з 29.07.1997 по 09.12.2010] 2
5. Державний комітет молодіжної політики спорту і туризму України (Держкоммолодьспорттуризм) [з 15.12.1999 по 22.11.2001] 1
6. Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України (Держнафтогазпром) [з 18.01.1995 по 13.03.1999] 5
7. Державний комітет промислової політики України (Держпромполітики України) [з 15.12.1999 по 05.06.2001] 1
8. Державний комітет рибного господарства України (Держкомрибгосп України) [з 25.07.1997 по 15.12.1999] 1
9. Державний комітет статистики України (Держкомстат України) [з 29.07.1997 по 09.12.2010] 29
10. Державний комітет у справах охорони державного кордону України (Держкомкордон України) [з 04.11.1991 по 31.07.2003] 1
11. Державний комітет України з матеріальних ресурсів (Держкомресурсів) [з 13.11.1992 по 21.12.1994] 1
12. Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (Держспецмонополія України) [з 22.07.1998 по 13.03.1999] 2
13. Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці України) [з 18.09.2002 по 20.04.2005] 1
14. Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості (Держсадвинпром України) [з 09.12.1994 по 25.07.1997] 1
15. Державний комітет України з питань науки і технологій (ДКНТ України) [з 08.04.1992 по 03.08.1995] 1
16. Державний комітет України з питань науки, техніки та промислової політики (ДКНТПП) [з 03.08.1995 по 26.07.1996] 1
17. Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства (Держжитлокомунгосп України) [з 16.03.2002 по 01.06.2005] 2
18. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (Держкомпідприємництво) [з 15.12.1999 по 09.12.2010] 25
19. Державний комітет України з питань розвитку підприємництва (Держпідприємництва) [з 29.07.1997 по 15.12.1999] 1
20. Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності (Держкомнауки України) [з 13.03.1999 по 15.12.1999] 1
21. Державний комітет України по водному господарству (Держводгосп) [з 02.10.1999 по 09.12.2010] 4
22. Державний комітет України по житлово-комунальному господарству (Держжитлокомунгосп України) [з 08.04.1992 по 11.08.1997] 2
23. Державний комітет України по водному господарству (Держводгосп України) [з 08.04.1992 по 13.03.1999] 1
24. Державний комітет України по харчовій промисловості (Держхарчопром України) [з 08.04.1992 по 25.07.1997] 5
25. Державний комітет України по використанню ядерної енергії (Держкоматом) [з 10.11.1992 по 06.05.1997] 1
26. Державний комітет України по матеріальних резервах (Держкомрезерв) [з 08.04.1992 по 15.12.1999] 4
27. Державний комітет України по нафті і газу (Держкомнафтогаз) [з 10.11.1992 по 18.01.1995] 2
28. Державний комітет України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) [з 27.01.1993 по 25.07.1997] 1
29. Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем України) [з 08.04.1992 по 31.01.2007] 3
30. Державний комітет України у справах сім'ї та молоді (Держкомсім'ї та молоді) [з 22.11.2001 по 06.02.2004] 2
31. Державний комітет України у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування) [з 12.07.1994 по 11.08.1997] 1
32. Державний комітет України у справах сім'ї та молоді (Держкомсім'ямолодь України) [з 13.03.1999 по 15.12.1999] 4
33. Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) [з 01.01.2005 по 09.12.2010] 1
34. Державний митний комітет України (Держмитком) [з 11.12.1991 по 29.11.1996] 2
35. Комітет водного господарства України (Укрводгосп) [з 13.03.1999 по 02.10.1999] 1
36. Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд) [з 17.09.1993 по 15.12.1999] 4
Агентства (4) 7
1. Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство України) [з 09.12.2010] 1
2. Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) [з 18.07.2011] 2
3. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (НА управління активами) 3
4. Національне агентство України з реконструкції та розвитку (НАУ реконструкції та розвитку) [з 02.07.1996 по 24.02.1998] 1
Комісії (3) 6
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) [з 23.11.2011] 2
2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) [з 23.11.2011] 2
3. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів) [з 12.06.1995 по 23.11.2011] 2
Інші (37) 521
1. Національний банк України (Національний банк) [з 20.03.1991] 74
2. Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держкордонслужби) [з 31.07.2003] 19
3. Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Адміністрація Держспецзв’язку) [з 25.05.2006] 3
4. Асоціація фермерів України 1
5. Генеральна прокуратура України [з 05.11.1991] 6
6. Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця) [з 14.12.1991] 1
7. Державна акціонерна компанія "Хліб України" (ДАК "Хліб України") [з 22.08.1996] 9
8. Державна казначейська служба України (Казначейство України) [з 09.12.2010] 1
9. Державна служба статистики України (Держстат України) [з 09.12.2010] 11
10. Національна академія аграрних наук (НААН) [з 22.09.1990] 10
11. Національна Академія наук України (НАН України) [з 14.11.1918] 10
12. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (НАК "Нафтогаз України") [з 25.05.1998] 3
13. Пенсійний фонд України (Пенсійний фонд) [з 28.01.1992] 17
14. Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (ПАТ "Ощадбанк") [з 20.03.1991] 5
15. Служба безпеки України [з 25.03.1992] 17
16. Служба зовнішньої розвідки України (Служба зовнішньої розвідки) [з 14.10.2004] 2
17. Спілка підприємців малих, середніх і приватизовоних підприємств (Спілка підприємців) 1
18. Управління державної охорони України (Управління державної охорони) 1
19. Фонд державного майна України (Фонд державного майна) [з 24.05.1991] 50
20. Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка) 1
21. Інші 1
22. Національне антикорупційне бюро України (Нац. антикорупційне бюро) [з 16.04.2015] 4
23. Головна державна податкова інспекція України (ГДПІ України) [з 04.12.1990 по 22.08.1996] 32
24. Головне контрольно-ревізійне управління України (ГоловКРУ) [з 26.01.1993 по 09.12.2010] 1
25. Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України (Головдержслужба) [з 02.04.1994 по 13.03.1999] 2
26. Головне управління державної служби України (Головдержслужба України) [з 13.03.1999 по 18.07.2011] 1
27. Державна акціонерна холдингова компанія "Укргаз" (ДАХК "УКРГАЗ") [з 05.05.1996 по 21.08.1998] 2
28. Державна митна служба України (Держмитслужба України) [з 29.11.1996 по 24.12.2012] 34
29. Державна податкова адміністрація України (ДПА України) [з 22.08.1996 по 09.12.2010] 72
30. Державна податкова служба України (ДПС України) [з 09.12.2010 по 24.12.2012] 7
31. Державне казначейство України (Державне казначейство) [з 27.04.1995 по 28.03.2011] 95
32. Державний департамент фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) [з 10.01.2002 по 01.01.2005] 17
33. Ліцензійна палата при Міністерстві економіки (Ліцензійна палата) [з 28.03.1995 по 07.02.1997] 1
34. Ліцензійна палата України [з 07.02.1997 по 15.12.1999] 3
35. Українська державна корпорація по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг (Укравтодор) [з 08.09.1994 по 08.11.2001] 2
36. Фонд соціального страхування України (Фонд соцстраху) [з 11.02.1991 по 09.08.2001] 3
37. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Фонд втрати працездатності) [з 18.01.2001 по 28.12.2014] 2
№№ Міжнародні видавники Кількість
Міжнародні організації (4) 6
1. Європейське співтовариство (ЄС) [з 17.02.1992] 1
2. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) [з 01.04.1991]  2
3. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) [з 01.01.1944]  2
4. Міжнародний валютний фонд   1
Країни (14) 22
1. Киргизька Республіка (Киргизстан)   1
2. Королівство Нідерландів (Нідерланди)   4
3. Королівство Швеція (Швеція)   2
4. Республіка Вірменія (Вірменія)   2
5. Республіка Литва (Литва)   1
6. Республіка Молдова (Молдова)   1
7. Республіка Польща (Польща)   1
8. Республіка Туркменістан (Туркменістан)   1
9. Республіка Узбекистан (Узбекистан)   1
10. Російська Федерація   1
11. Сполучені Штати Америки (США)   1
12. Україна   1
13. Французька Республіка (Франція)   3
14. Японія   2
№№ Види документів Кількість
1. Постанова 9
2. Розпорядження 10
3. Наказ 2393
4. Акт 63
5. Бланк 3
6. Вимоги 16
7. Висновок 14
8. Витяг 11
9. Вказівки 6
10. Декларація 39
11. Довідка 64
12. Довідник 11
13. Договір 17
14. Дозвіл 3
15. Домовленість 2
16. Доручення 13
17. Журнал 65
18. Замовлення 1
19. Записка 6
20. Запит 21
21. Заходи 3
22. Заява 79
23. Звернення 12
24. Звіт 59
25. Зразок 27
26. Інструкція 117
27. Інформація 24
28. Інші 16
29. Картка 25
30. Класифікатор 1
31. Коефіцієнти 1
32. Кошторис 1
33. Критерії 6
34. Лист 75
35. Меморандум 13
36. Методика 19
37. Міжнародний документ 28
38. Модель 2
39. Нормативи 5
40. Норми 6
41. Опис 13
42. Паспорт 2
43. Паспорт бюджетної програми 13
44. Перелік 105
45. План 15
46. Повідомлення 68
47. Положення 200
48. Порядок 735
49. Правила 18
50. Претензія 1
51. Принципи 2
52. Програма 3
53. Проект 3
54. Пропозиції 3
55. Протокол 22
56. Регламент 1
57. Реєстр 61
58. Рекомендації 13
59. Рішення 45
60. Роз'яснення 9
61. Розподіл 1
62. Свідоцтво 10
63. Сертифікат 4
64. Список 3
65. Ставки 2
66. Стандарт 23
67. Статут 2
68. Структура 5
69. Схема 7
70. Тариф 10
71. Телеграма 1
72. Угода 19
73. Умови 19
74. Форма 247
75. Форма типового документа 408
№№ Роки прийняття Кількість
1. 2019 р. 8
2. 2018 р. 94
3. 2017 р. 140
4. 2016 р. 150
5. 2015 р. 199
6. 2014 р. 87
7. 2013 р. 134
8. 2012 р. 263
9. 2011 р. 146
10. 2010 р. 87
11. 2009 р. 56
12. 2008 р. 78
13. 2007 р. 72
14. 2006 р. 55
15. 2005 р. 76
16. 2004 р. 91
17. 2003 р. 88
18. 2002 р. 72
19. 2001 р. 82
20. 2000 р. 58
21. 1999 р. 94
22. 1998 р. 68
23. 1997 р. 56
24. 1996 р. 105
25. 1995 р. 82
26. 1994 р. 57
27. 1993 р. 52
28. 1992 р. 4
29. 1991 р. 4
30. до 1991 р. 2
№№ Стан документів Кількість
1. Чинний 1313
2. Втратив чинність 850
3. Дію зупинено 1
4. Дію відновлено 1
5. Не набрав чинності 3
6. Не визначено 392


вгору