№№ Issuers of documents Number
Cabinet of Ministers (1) 7
1. Cabinet of Ministers of Ukraine (Кабінет Міністрів України) [from 24.08.1991] 7
Ministries (4) 9
1. Міністерство фінансів України (Мінфін України) [from 13.05.1991] 5
2. Міністерство юстиції України (Мін'юст України) [from 13.05.1991] 1
3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України) [from 09.12.2010 to 02.09.2019] 2
4. Міністерство транспорту та зв'язку України (Мінтрансзв'язку України) [from 16.07.2004 to 09.12.2010] 1
Committees (1) 5
1. Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) [from 01.01.2005 to 09.12.2010] 5
Commissions (1) 1
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) [from 23.11.2011] 1
Others (1) 6
1. National Bank of Ukraine (Національний банк) [from 20.03.1991] 6
№№ Types of documents Number
1. Resolution (Постанова) 14
2. Order (Наказ) 14
3. Commission (Доручення) 1
4. Request (Запит) 1
5. Statement (Заява) 2
6. Instruction (Інструкція) 1
7. Letter (Лист) 1
8. Specification (Перелік) 2
9. Regulation (Положення) 1
10. Procedure (Порядок) 18
11. Principles (Принципи) 1
12. Registry (Реєстр) 2
13. Decision (Рішення) 2
14. Composition of collective body (Склад колегіального органу) 1
15. Typical Form (Форма типового документа) 5
№№ Years of adoption Number
1. 2015 1
2. 2014 2
3. 2013 6
4. 2012 5
5. 2011 6
6. 2010 12
7. 2006 1
8. 2003 1
№№ State of documents Number
1. Valid (Чинний) 4
2. Invalid (Втратив чинність) 22
3. Not specified (Не визначено) 2


on top