№№ Issuers of documents Number
Verkhovna Rada (1) 8
1. Verkhovna Rada of Ukraine (Верховна Рада України) [from 24.08.1991] 8
President (1) 1
1. President of Ukraine (Президент України) [from 05.12.1991] 1
Cabinet of Ministers (1) 36
1. Cabinet of Ministers of Ukraine (Кабінет Міністрів України) [from 24.08.1991] 36
Judiciary (2) 6
1. Вищий господарський суд України (Вищий господарський суд) [from 21.06.2001] 3
2. Верховний Суд України (Верховний Суд України) [from 05.06.1981 to 30.09.2016] 3
Ministries (3) 5
1. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ України) [from 13.05.1991] 1
2. Міністерство юстиції України (Мін'юст України) [from 13.05.1991] 2
3. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України) [from 26.07.1996 to 06.07.2004] 2
Committees (4) 12
1. Державний комітет статистики України (Держкомстат України) [from 29.07.1997 to 09.12.2010] 5
2. Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства (Держжитлокомунгосп України) [from 16.03.2002 to 01.06.2005] 4
3. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) [from 01.10.2002 to 09.12.2010] 2
4. Державний комітет України по житлово-комунальному господарству (Держжитлокомунгосп України) [from 08.04.1992 to 11.08.1997] 1
№№ Types of documents Number
1. Law (Закон) 2
2. Resolution (Постанова) 26
3. Order (Розпорядження) 21
4. Order (Наказ) 9
5. Opinion (Висновок) 1
6. Excerpt (Витяг) 1
7. Events (Заходи) 3
8. Instruction (Інструкція) 5
9. Others (Інші) 1
10. Letter (Лист) 1
11. Norms (Норми) 1
12. Specification (Перелік) 2
13. Regulation (Положення) 2
14. Procedure (Порядок) 6
15. Rule (Правила) 2
16. Program (Програма) 3
17. Rules (Регламент) 1
18. Causa (Справа) 4
19. Determination (Ухвала) 2
20. Form (Форма) 1
21. Typical Form (Форма типового документа) 1
№№ Years of adoption Number
2004 (12) 66
1. January 2004 2
2. February 2004 5
3. March 2004 3
4. April 2004 11
5. May 2004 1
6. June 2004 3
7. July 2004 7
8. August 2004 5
9. September 2004 5
10. October 2004 14
11. November 2004 4
12. December 2004 6
№№ State of documents Number
1. Valid (Чинний) 38
2. Invalid (Втратив чинність) 13
3. Not specified (Не визначено) 15


on top